Vind een vrije werkplek met de informatiezuilen van Flexpitality

Op de informatiezuilen, die sinds 1 april op de verdiepingen Geel 1 en 8 van het Beatrixpark zijn geplaatst, is in één oogopslag zichtbaar welke werkplek vrij is en waar deze zich bevindt.

flexpitality werkplek

De zuilen zijn onderdeel van een onderzoeksproject binnen het programma Flexpitality, welke bijdraagt aan de doelstelling om medewerkers en bezoekers optimaal te faciliteren bij hun toegang en verblijf in Rijkskantoren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onder meer FMH, RVB, de Belastingdienst en uiteraard UBR. De resultaten worden tussentijds continu geëvalueerd en verbeterd.

Hoe werken de zuilen?

De werkplekken op de verdiepingen Geel 1 en 8 van het Beatrixpark zijn voorzien van bewegingssensoren (dus volledig anoniem). Deze sensoren registreren de mate van beweging, waarmee beoordeeld kan worden of een werkplek wel of niet door iemand wordt bezet. De locaties van de sensoren en werkplekken zijn gekoppeld aan de plattegrond op de informatiezuil. Op deze manier is in één oogopslag zichtbaar welke werkplek vrij is en waar deze zich bevindt.

Wat willen we bereiken?

Op deze wijze willen we zoveel mogelijk informatie ophalen over hoe de inzet van deze technologie optimaal kan bijdragen in het creëren van efficiënte, veilige en gastvrije werkomgevingen. Ook informatiegestuurd werken, data-analyse, gebruiksgemak en kwalitatieve visualisatie maken onderdeel uit van de leercurve. Doorlopend zullen er aanpassingen worden gedaan om de kwaliteit verder te verhogen. Het is een leertraject, waarin alle feedback en suggesties welkom zijn. Deze kunnen kenbaar gemaakt worden op de zuil (anoniem) en/of per e-mail aan flexpitality@rijksoverheid.nl.