Noordelijke samenwerking op arbeidsparticipatie werpt vruchten af

De inspanningen van programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) en Team Inclusief (UBR Personeel) op het gebied van arbeidsparticipatie leveren mooie resultaten op. De Meet & Match tussen werkgevers en arbeidsparticipanten eind vorig jaar in Groningen heeft uiteindelijk 23 matches en tien nieuwe banen opgeleverd. Donderdag 11 april vond een nieuwe editie plaats in Assen.

Meer dan dertig medewerkers met een registratie in het doelgroepenregister kwamen naar het bedrijfsrestaurant van het gezamenlijke gebouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Dienst ICT Uitvoering (DICTU). Daar participeerden de deelnemers in vier gespreksrondes met managers en vertegenwoordigers van beide Rijksorganisaties.

Kennismaken en netwerken

Succes en aantrekkingskracht van de bijeenkomst zitten deels in de ongedwongen sfeer van de ontmoetingen. De gesprekken zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als sollicitatiegesprek, maar voorzien in kennismaking en netwerkverbreding. “Ik heb nu een duidelijker beeld van wat DICTU doet”, vertelt een deelnemer enthousiast. “Het was een leuk en nuttig gesprek.”

Ook voor de betrokken Rijksorganisaties bieden de ontmoetingen perspectief. Inzet is de deelnemers in het gesprek centraal te stellen en een goede indruk van hun kwaliteiten en talenten te krijgen. De bijeenkomst in Assen heeft vooralsnog negentien matches opgeleverd, wat betekent dat negentien kandidaten een vervolggesprek aangaan.

Coproductie

De Meet & Match in het kader van arbeidsparticipatie krijgt zeker een vervolg. Eind mei staat er weer een gepland in Zwolle.