Krachtige impuls banenafspraak met akkoord

Alle overheidssectoren hebben een bestuursakkoord getekend om een impuls te geven aan hun aandeel in de 125.000 extra banen. Dat moet ertoe leiden dat er bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen en scholen meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel laag- als hoogopgeleiden.

convenant BZK en SZW

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben het bestuursakkoord afgesloten met alle overheidssectoren op donderdag 11 april. Binnenwerk (onderdeel van UBR), de organisatie die duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëert, was vertegenwoordigd bij de ondertekening met eigen medewerkers uit de participatie-doelgroep.

Zij vertelden daarbij de aanwezigen welk werk zij verrichten binnen de Rijksoverheid, hoe fijn zij het vinden om een gewaardeerd individu te zijn. En ook om onderdeel te zijn van diverse overheidsorganisaties om als beëdigd ambtenaar werk te mogen uitvoeren dat er toe doet.

Annemiek

Annemiek Scholten, programmamanager Binnenwerk, geeft aan dat met Binnenwerk extra kansen worden gecreëerd voor mensen die anders de startkwalificatie niet zouden halen. “Het Rijk wil een aantrekkelijke en inclusief verantwoorde werkgever zijn. Dus ik ben blij dat er nu afspraken zijn gemaakt om hier een stimulans aan te geven om meer banen te creëren voor medewerkers met een arbeidsbeperking en een doelgroep-indicatie.”

Meer over Binnenwerk

Het doel van Binnenwerk is om duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor ieder rijksonderdeel die dat wilt, verzorgt Binnenwerk het werven, begeleiden en organiseren van banen. Het gaat om collectieve plaatsingen in teams. Denk aan nuttige werkzaamheden waarbij er geen verdringing is van bestaand werk, zoals schoonmaak, ordenen van dossiers, catering, autowassen zonder water, werken in het groenbeheer bij Staatsbosbeheer. Binnenwerk kijkt naar mogelijkheden van mensen zodat beperkingen bijzaak worden. Heb je vragen over Binnenwerk? Lees meer op ubrijk.nl/binnenwerk of stel deze via binnenwerk@rijksoverheid.nl.

Lees ook ‘Krachtige impuls banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid’ op Rijksoverheid.nl.