Participatiewet en Binnenwerk bij Staatsbosbeheer

Dinsdag 16 april bracht staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bezoek aan Stadslandgoed de Kemphaan in Almere. Daar heeft zij met eigen ogen gezien hoe je samen werk kunt maken van de participatiewet. De wet wordt in de bossen en de houtzagerij van Staatsbosbeheer praktisch in de praktijk gebracht door samenwerking van verschillende overheden. 

binnenwerk

Wat waren succesfactoren, wat leverde de samenwerking nog meer op behalve banen, wat zijn eventuele knelpunten en hoe kan het ‘Almeerse model’ verder worden ontwikkeld en toegepast in de rest van Nederland? Het kwam allemaal aan de orde tijdens dit bezoek dat door alle betrokken partijen als heel zinvol en inspirerend werd ervaren. De staatssecretaris kreeg een korte rondleiding op het stadslandgoed, bezocht zowel het bos als de zagerij en kon ervaren dat Staatsbosbeheer een gezonde - en prikkelarme werkomgeving te bieden heeft. Zij sprak ook met betrokkenen vanuit de deelnemende partijen en met een aantal van de nieuwe Staatsbosbeheercollega's die werk en perspectief hebben gekregen door deze samenwerking.

Banenafspraak

In 2013 hebben overheidswerkgevers en marktwerkgevers gezamenlijk de banenafspraak gemaakt. Hierbij is afgesproken om eind 2025 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De overheid blijft bij het realiseren van deze banen achter. Staatsbosbeheer heeft op een inspirerende manier laten zien hoe het realiseren van banen kan worden ingevuld, met behulp van ‘Binnenwerk’.

Binnenwerk

Binnenwerk (onderdeel van UBR) realiseert de banen voor arbeidsparticipanten binnen het Rijk en gemeente Almere levert de kandidaten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe verschillende werkgevers met elkaar kunnen samenwerken om banen te realiseren. Die samenwerking werd op 9 maart 2018 bekroond met een overeenkomst die door de betrokken partijen is ondertekend op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere. Daar bleef het niet bij want op 2 oktober 2018 konden maar liefst 7 nieuwe collega’s bij Staatsbosbeheer worden verwelkomd. Zij zijn concreet aan de slag, grotendeels in de natuurterreinen van Staatsbosbeheer in Flevoland en deels in de zagerij op stadslandgoed de Kemphaan in Almere, waar onder anderen hout uit de Flevolandse bossen wordt verwerkt. Het doel is dat er eind 2019 in totaal 80 banen bij Staatsbosbeheer zijn gerealiseerd. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen.

Compliment

De staatssecretaris heeft vanmiddag Staatsbosbeheer gecomplimenteerd met de werkwijze. Staatsbosbeheer is blij met deze waardering. In de plannen van het kabinet om de banenafspraak te vereenvoudigen gaat het niet om waar een baan meetelt, maar dát een baan wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt samenwerking tussen werkgevers gestimuleerd. De samenwerking van Staatsbosbeheer met Binnenwerk is een mooi voorbeeld van hoe werkgevers met elkaar samenwerken om banen te realiseren.

Bron: Staatsbosbeheer, G. van Breemen