Noordelijke pilot over gevolgen van digitalisering voor administratieve functies

Programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) gaat samen met het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie (DGOO) een pilot in het noorden ontwikkelen. In deze pilot wordt voor het eerst organisatie- en departementoverstijgend gekeken naar de gevolgen van actuele ontwikkelingen voor werkzaamheden en functies.

De pilot ziet op een zogeheten functie impact analyse waarin wordt gemeten wat de impact is van digitalisering op administratieve functies in de noordelijke regio. In de pilot wordt ingezoomd op de kwalitatieve gevolgen voor taken, vaardigheden en competenties. Onderdeel van de pilot is om methodiek te ontwikkelen waarmee dit soort gevolgen eenvoudiger en handiger inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Veranderende arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering vormen een belangrijke factor in de veranderende arbeidsmarkt. Programma SRN helpt de Rijksdiensten in het noorden gezamenlijk hierop te anticiperen. De pilot wordt vormgegeven binnen het SRN-project SPP en Arbeidsmarktanalyse.