JIVC en I-Ecosysteem slaan handen ineen

Het Joint IV Commando (JIVC) van het ministerie van Defensie en de I-Ecosysteempartners I-Interim Rijk (IIR) en Rijks ICT Gilde bevestigden op 23 april afspraken over een intensieve samenwerking. Hiervoor werd een convenant ondertekend door Ron Kolkman, Directeur JIVC en Arne Otte, domeindirecteur Internationaal en Veiligheid a.i. bij IIR.

convenant JIVC en I-ecosysteem
Arne Otte (links) en Ron Kolkman ondertekenen het convenant.

Wie is wie

Het Joint IV Commando (JIVC) is onderdeel van Defensie Materieel Organisatie (DMO) en is de IT-leverancier van Defensie en haar ketenpartners. JIVC is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, aankopen, uitgeven en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt. Haar uitgangspunt: IT moet het doen, overal en altijd. Als systemen falen, kunnen de gevolgen groot zijn. Voor de militair, voor de krijgsmacht en voor Nederland.

De professionals van I-Interim Rijk voeren interim opdrachten uit op het gebied van strategisch I-advies, project- en programmamanagement, architectuur en lijnmanagement. Het Rijks ICT Gilde levert experts op technisch gebied: cloud, data, security en software development. Binnen UBR werken zij samen met andere I-partijen binnen het zogenoemde I-Ecosysteem, om samen efficiënt de ICT-uitdagingen van de Rijksoverheid aan te pakken.

Afspraken

I-Interim Rijk werkt al enige tijd samen met Defensie. Nu zijn ook afspraken gemaakt met het Rijks ICT Gilde om haar expertise te gaan leveren aan Defensie. De leveringscondities zijn vastgelegd en mede gelet op de grote vraag vanuit Defensie is het aantal medewerkers dat wordt ingezet tot eind 2020 gemaximeerd. Defensie streeft naar 30 projectmanagers van I-Interim Rijk en 20 ICT-specialisten van het Rijks ICT Gilde. Dat zijn er momenteel respectievelijk 15 en 0.

Slim samenwerken

Er is dus nog veel werk aan de winkel, vertelt Arne Otte: ‘Defensie is een hele grote partij binnen het internationaal en veiligheidsdomein. Ik ben blij dat wij vanuit het I-Ecosysteem toegevoegde waarde kunnen bieden aan het belangrijke werk dat Defensie verricht. Bij Defensie lopen prachtige projecten die we graag helpen bemensen. De samenwerking tussen I-Interim Rijk en het Rijks ICT Gilde is daarbij I-Ecosysteem-denken in optima forma.’

Ron Kolkman vult aan: ‘Het is belangrijk dat wij rijksbreed blijven kijken hoe we slim kunnen samenwerken en aanwezige kennis en ervaring binnen de Rijksoverheid kunnen inzetten. Defensie en UBR zijn al trouwe samenwerkingspartners. Met dit convenant zetten we een volgende stap in onze samenwerking.’