Meer sociale impact bij (kleine) onderzoeksopdrachten

Vanaf 6 mei 2019 start UBR HIS samen met het ministerie van SZW de proeftuin ‘Social Return On Investment (SROI)’ bij meervoudig onderhandse onderzoeksopdrachten. Jaarlijks koopt SZW veel onderzoeksopdrachten in. Met het geld dat SZW aan onderzoekopdrachten uitgeeft, willen we de opdrachtnemers stimuleren om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. SZW kondigde dit ook al aan op haar Kennisleveranciersdag van 20 maart 2019. Onderzoeksbureaus ontvangen bij elke offerteaanvraag tot 1 november een extra bijlage met uitleg over deze proeftuin.

Sroi

De proeftuin is een gezamenlijk initiatief

De proeftuin is samenwerking tussen het CDI Office SZW, de Werkgroep Onderzoek onder leiding van de Chief Science Office (CSO) en de HIS. SZW vraagt de komende tijd aan alle inschrijvers van onderzoeksopdrachten om bij hun offerte een plan van aanpak op te leveren. Hierin vertellen de inschrijvers hoe zij binnen de onderzoeksopdracht SROI toepast. Dit is al een verplicht onderdeel bij Europese aanbestedingen van onderzoeksopdrachten.

De HIS adviseert bij elke aanvraag over de proeftuin

Bij elke nieuwe inkoopaanvraag voor een onderzoeksopdracht vanuit SZW adviseert UBR|HIS over deze proeftuin en wat we van de inschrijvers vragen tijdens het inkooptraject. We verwachten eind oktober voldoende informatie te hebben om de proeftuin te evalueren.

Wat levert het op?

Door social return toe te passen zorgen we ervoor dat een investering van het Rijk, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst oplevert. Inschrijvers moeten namelijk zo specifiek mogelijk omschrijven wat ze gaan doen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het Rijk om zo min mogelijk mensen uit te sluiten van de arbeidsmarkt (inclusiviteit).

Wil je meer informatie?

Meer informatie over social return on investment als inkoopinstrument, zie: Toepassen social return en voor inspirerende voorbeelden: Proeftuinen Social Return.