Studenten maken video over loopbaankansen in het noorden

In opdracht van programma Samenwerking Rijk Noord (SRN) hebben studenten van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden een video gemaakt, bedoeld voor werkzoekenden in de noordelijke regio. Dit vormde in het kader van hun opleiding een mooie uitdaging. De video is onderdeel van de ontwikkeling waarbij de Rijksoverheid zich als één werkgever in de noordelijke regio positioneert.

still srn

De overheid levert in het Noorden aantrekkelijke loopbaanperspectieven in een bovendien net zo aantrekkelijke leefomgeving. De gezamenlijke landingspagina voor de Rijksorganisaties in het Noorden laat in één oogopslag zien wat de huidige mogelijkheden zijn.

Rijksoverheid is in het noorden een aantrekkelijk werkgever

*Muziek speelt*

Jongen fietst door groen landschap.

Helemaal naar de randstad voor een carrière bij de overheid? Dacht het niet!

Ik fiets nog lekker elke dag naar mijn werk, hier in het mooie noorden.

Of je nou bij de Belastingdienst, de IND, of DJI werkt in Zwolle of je werkt bij DUO, de Raad voor de Kinderbescherming of het OM in Groningen.

Overal zijn mogelijkheden!

Door de nauwe samenwerking tussen alle overheidsinstanties in het noorden is er een goede mogelijkheid ontstaan voor beweging binnen de organisaties.

Ook is er een grote vraag ontstaan naar nieuwe medewerkers.

Samen bereik je dus meer.

Niet alleen biedt de overheid een goede balans tussen privé en werk, maar zijn er ook veel mogelijkheden ontstaan voor carrière in verschillende vakgebieden.

Zo heb ik dus tijd voor mijn familie en vrienden, maar kan ik daarnaast gewoon nog carrière maken.

Ben je ook geïnteresseerd in jouw mogelijkheden, de overheidsinstanties en de samenwerking?

Eindtitel:

Rijksoverheid

Werken voor Nederland

www.werkenvoornederland.nl/inhetnoorden

Uiteenlopend werk

‘Vanaf Zwolle naar boven’ zijn meer dan twintig rijksorganisaties actief. Met zeer uiteenlopend werk binnen vakgebieden als ICT, inkoop en techniek hebben ze veel te bieden. Binnen het SRN-project Arbeidsmarkcommunicatie wordt op regionale, organisatieoverstijgende wervingsvraagstukken maatwerk voor de regio ontwikkeld.