DUO en I-Ecosysteem: samen innoveren met blockchain

Op 16 mei jl. zetten Hans Schutte (Directeur-Generaal DUO) en Araaf Razab-Sekh (Algemeen Directeur I-Interim Rijk / Kwartiermaker UBR I-Ecosysteem) in de Haagse Hoftoren hun handtekeningen onder een bijzondere, nieuwe samenwerkingsafspraak. De komende maanden zal een specialistisch team vanuit het UBR I-Ecosysteem bij DUO mee gaan werken aan het ambitieuze innovatietraject “Blockchain Use Case Diploma’s”. om de internationale ontsluiting van opleidingsgegevens met behulp van blockchain technologie verder te onderzoeken en vorm te geven.

Klantgericht en toekomstbestendig

DUO is al enige tijd de mogelijkheden van blockchain technologie aan het verkennen, en wil daar nu concreet stappen in gaan zetten rondom het internationaal ontsluiten van diploma’s. Hiervoor is het innovatietraject “Blockchain Use Case Diploma’s” in het leven geroepen. Schutte: ‘Dit traject past in onze ambitie om te innoveren in onze dienstverlening, met het doel om deze meer klantgericht en toekomstbestendig te maken. De samenwerking met het I-Ecosysteem van UBR is voor ons een hele prettige, en een hele logische. We hebben goede ervaring met elkaar en bovendien kunnen wij goed gebruik maken van hun innovatiekennis, die zij rijksbreed hebben opgedaan.’

Europese initiatieven

Het team vanuit het I-Ecosysteem bestaat uit specialisten van I-Interim Rijk, het Rijks ICT Gilde en Rijks I-Traineeship. De eerste opdracht van het team is het komen tot een succesvolle Europese subsidieaanvraag. Razab-Sekh: ‘Er lopen verschillende Europese initiatieven in relatie tot blockchain en het beter beschikbaar maken van gegevens voor burgers. Dit traject kan daar mogelijk mooi op aansluiten, het past in een toekomstvisie waarin ook van Nederland een bijdrage wordt gevraagd. Ik ben trots om daar met het I-Ecosysteem een bijdrage aan te kunnen leveren en hier samen met DUO in op te kunnen trekken.’