Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint volgens de wetgever de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. 'Met het aannemen van de Wab in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Weegschaal

De Wab verkleint de verschillen tussen flexibel en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is. De Wab bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat vanaf 1 januari 2020 in. Voor meer informatie over de WAB, zie www.rijksoverheid.nl

Wab en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 treedt naar verwachting ook de Wnra in werking. Met de Wnra wordt de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Daarmee geldt per 1 januari 2020 ook de ketenregeling uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Bovengenoemde Wab in aanmerking genomen, is de ketenregeling uit het BW op twee punten beperkter dan in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), namelijk: maximaal 3 jaar en 3 tijdelijke dienstverbanden, maar een nieuwe keten kan pas beginnen na een tussenpoos van 6 maanden of meer (nu bij meer dan 3 maanden). Daarnaast geldt dat voor de keten tijdelijke dienstverbanden van binnen de gehele Staat der Nederlanden moeten worden meegeteld. De informatie hierover op de website van het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren wordt hierop aangepast.

Voor meer informatie over de belangrijkste veranderingen bij de implementatie van de nieuwe rechtspositie, zie www.ubrijk.nl.