Veel belangstelling voor Meet & Match leidinggevenden in het Noorden

Op vrijdag 28 juni 2019 vindt in Groningen een Meet & Match voor leidinggevenden plaats. De bijeenkomst kan rekenen op veel belangstelling. Sinds vorige week hebben zich al meer dan dertig mensen aangemeld. De Meet & Match wordt georganiseerd door programma Samenwerking Rijk Noord (SRN), in samenwerking met programma Deltaflex.

Leidinggevenden en ambtenaren met een coördinerende functie vormen de doelgroep. Het vergroten van het eigen netwerk en oriëntatie op loopbaanmogelijkheden staan tijdens de Meet & Match centraal. Tijdens de bijeenkomst maak je kennis met vertegenwoordigers van diverse organisaties in de noordelijke regio, waaronder Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), Reclassering en het Openbaar Ministerie (OM). Het programma duurt van 9.30 tot 12.00 uur en vindt plaats in het gebouw van DUO (Kemkensberg 12, Groningen).

Meld je gauw aan!

Aanmelden tot 17 juni is mogelijk door een mail te sturen aan programma SRN. Het aantal beschikbare plekken is echter beperkt - zijn alle plekken vergeven - dan word je op een wachtlijst geplaatst. De uitnodiging is onderaan dit bericht te downloaden.