Samenwerken op ‘I aan de voorkant van beleid’

Het ministerie van SZW en I-Interim Rijk (IIR) gaan intensiever samenwerken. Hiervoor werd op 6 juni jl. een convenant ondertekend door Hellen van Dongen, Plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG) bij SZW en Robert Pijl, Directeur sociaal domein IIR. De nieuwe samenwerking moet beleidsmedewerkers van SZW ondersteunen bij de invulling van het opdrachtgeverschap bij ICT-projecten, en hen helpen om al vroeg in het beleidsproces inzicht te krijgen in de impact van I en ICT. Tegelijkertijd biedt deze samenwerking voor IIR een mooie kans om haar betrokkenheid bij beleidstrajecten te verhogen en haar kennis en expertise op I aan de voorkant van beleid nog effectiever in te zetten.

Eén van de initiatiefnemers van het convenant is Edward Schaap, programmamanager bij IIR. ‘Beleidsdepartementen hebben hun focus op beleidsprocessen en de totstandkoming van beleid, maar bij de realisatie van beleid blijken vaak I-componenten aanwezig te zijn. Zo leidt nieuw of gewijzigd beleid tot aanpassingen in ICT- en informatiesystemen van uitvoeringsorganisaties en andere organisaties die geraakt worden door het beleid, zoals ondernemers.

Van elkaar leren

Vanuit de beleidshoek van SZW klinkt optimisme over de samenwerking. Mark Timmer is plaatsvervangend afdelingshoofd bij de directie Participatie & Decentrale Voorzieningen en vertelt: ‘Mijn ervaringen met I-Interim Rijk zijn heel positief. De inzet van IIR bij beleidstrajecten draagt tot nu toe altijd bij aan succes. We kunnen bovendien veel van elkaar leren. Door samen te werken zorgen we voor meer kennis bij beleidsmedewerkers over I, ICT en ketens en zorgen we voor meer kennis bij de collega’s van I-Interim Rijk over beleid.’

‘Mooie stap’

pSG SZW Hellen van Dongen ziet het convenant als een mooie stap: ‘Met dit convenant wordt een impuls gegeven aan het verder opbouwen van kennis van ICT bij de beleidsdirecties en anderzijds van beleidskennis bij medewerkers van I-Interim Rijk. Om de samenwerking vlot te kunnen starten heb ik voor het eerste jaar centraal budget ter beschikking gesteld. Ik verwacht dat er meerdere directies van SZW zijn die hier gebruik van willen maken.’

‘Hoog op de agenda’

Ook Directeur sociaal domein IIR Robert Pijl is blij met de nieuwe samenwerkvorm: ‘Dit convenant raakt het hart van onze missie als I-Interim Rijk: als deskundige rijkscollega’s bijdragen aan het succesvol realiseren van I-ambities. Het onderwerp I aan de voorkant van beleid staat bij ons hoog op de agenda. Onze ervaring en expertise zetten wij al langer in op grote beleidstrajecten. En wij hebben hier recent een IIR-aanpak voor ontwikkeld, met voorbeelden van vragen voor een vakkundig gesprek aan de voorkant. Nu gaan wij ook op nieuwe manieren kennis op het gebied van informatie en ICT in beleid met elkaar delen, waarbij een IIR’er wordt gekoppeld aan een of meer beleidsmedewerkers binnen SZW. Door deze samenwerking zijn wij nog beter in staat om bij te dragen aan de realisatie van de I-ambities van SZW.’