Rijksleveranciersbijeenkomst inkoopdiensten: Inkoopecosysteem bloeit verder op

De leveranciers van de raamovereenkomst Inkoopadviesdiensten hebben nu 3 jaar ervaring met hun dienstverlening aan de inkoopuitvoeringscentra. Tijd voor deze leveranciers om zich te verenigen en “Inkoopverantwoordelijken” binnen het Rijk te verrijken met hun best practices.

Rijksleveranciersbijeenkomst

Concurrenten organiseren de Rijksleveranciersbijeenkomst

De leveranciers AevesBenefit, Conducto, Emeritor, Inquest, Pro10, Significant, Supply Value en Yacht zijn normaal gesproken elkaars concurrenten. Maar op 13 mei waren ze even hechte collega’s en organiseerden zij samen een bijeenkomst in het Yacht-gebouw in Diemen. Ze gaven daar het Rijk een uniek kijkje in hun wereld. Ook UBR HIS was hierbij aanwezig.

Toenemende complexiteit inkoopadviesdiensten

In zijn opening vertelde Commercieel directeur Bram van Beetz (Yacht) over de krapte op de arbeidsmarkt. Volgens Bram wordt het steeds moeilijker om geschikte kandidaten te vinden. “Dat komt niet alleen door de krapte, maar ook door de toenemende complexiteit van deze vorm van dienstverlening.”

In gesprek met Siep Eilander

Otto van Stekelenburg (account director Yacht) kreeg daarna het podium en stelde enkele vragen aan Siep Eilander, voorzitter van de NEVI. Siep gaf de aanwezigen een inkijkje in zijn tijd bij het Rijk en welke ambities hij toentertijd had voor Rijksinkoop. Siep was ook betrokken bij de oprichting van IUC’s en de ontwikkeling van categoriemanagement.

We zitten met elkaar in een keten

“Als je kijkt naar de ontwikkelingen van inkoop in het algemeen, is het vooral “keten denken””, vertelde Siep: “We komen uit twee verschillende werelden, maar zitten met elkaar in een keten. We hebben elkaar nodig. Dus ga in gesprek met elkaar, leer elkaar kennen. In die keten ben je die schakel waar begrip en kennis van elkaar van fundamenteel belang is. Durf je daarin te verdiepen”, was het advies van Siep. 

Doe met ons mee!

De NEVI investeerde de afgelopen jaren flink in het hoogleraarschap. Directeur UBR|HIS, Richard Lennartz, zette zich al flink in om bij de universiteit van Utrecht een hoogleraarschap publieke inkoop te organiseren. “Daar doen wij graag aan mee”, riep Siep. Ook lokale, provinciale als landelijke overheden doen daar aan mee. NEVI wil een partner zijn in het netwerk en in netwerken ontwikkelen. De oproep van Siep is dan ook: “Laten we samen, leveranciers van complexe dienstverlening en de NEVI, een leerstel hoogleraarschap complexe dienstverlening inrichten.”

“We hebben allemaal een gemeenschappelijk belang”

Dat was de boodschap van Gert van Beek, managing consultant inkoop bij Supply Value: “En wat is er mooier om mensen bij elkaar te brengen en die kennis en ervaring met elkaar te delen. Dat is ook het thema van vandaag, we doen het samen, we delen met elkaar.”

Leren van elkaar door best practices van inkoopadviesdiensten

Hoe kun je het beste leren van elkaar? Door zowel goede voorbeelden als voorbeelden die voor verbetering vatbaar zijn met elkaar te delen en het er samen over te hebben. De leveranciers hebben eens goed naar hun ervaringen met de IUC’s bij de Rijksoverheid gekeken, hun ervaringen gezamenlijk geëvalueerd, en zich afgevaagd waar zij bij het Rijk best practices zien.

Met zes mooie best practices gingen leveranciers en Rijksinkopers in drie rondes met elkaar in gesprek:

  1. omgaan met krapte op de arbeidsmarkt (EZK, HIS);
  2. innovatie (DJI);
  3. SROI (DICTU);
  4. aanvraagproces (RVO);
  5. inhuur versus resultaat (RWS/HIS);
  6. forecasting (Defensie).

Wat neem je mee na vandaag?

Na drie rondes van mooie gespreken en ervaringen en kennis delen, volgde een plenaire terugkoppeling. Elke best practices passeerde nog even de revue door aan te geven wat er zoal besproken was en wat de lessons learned waren.

We moeten dit vaker doen!

Dat was de conclusie van Fons Buurman, categoriemanager Inkoopadvies, mede namens collega-categoriemanager Esther Rijken, die de bijeenkomst afsloot. “Dit moet het nieuwe normaal worden en daar gaan wij als team categoriemanagement IenW ook mee aan de slag. Het begin is er nu met inkopers en leveranciers uit het inkoopdomein. Het is mooi dat dit kan, zonder dat we ons belemmerd voelen door concurrentie, maar echt in samenwerking. We hebben het vervolg zelf in de hand, laten we ons gezamenlijk inspannen om dit vaker te organiseren en om deze best practices verder uit te dragen.”

Dit is de eerste stap

“We willen dit zeker verder uitrollen”, vervolgt Fons. “De hoofden IUC’s zijn nu door de leveranciers verrijkt met aanbevelingen hoe we processen (meer) kunnen stroomlijnen en kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Het is leren van elkaar: de IUC’s kunnen elkaar met hun best practices inspireren.”

Geïnteresseerd naar de inhoudelijke terugkoppeling van deze dag?

Welke lering en conclusies uit de “Best Practices” zijn getrokken? Stuur een mail naar Categorie.inkoopadvies@rijksoverheid.nl. Het team Categoriemanagement beantwoordt de vragen!

Lees ook de blog van Kees Tazelaar over de succesvolle Rijksleveranciersdag Inhuur Inkoopadviesdiensten.