Marc Jansen: Senior Learning & Development bij Paresto

Marc Jansen is Senior Learning & Development bij Paresto, de vaste inhouse cateraar van Defensie. Er bevinden zich ruim 75 locaties door heel Nederland waar ongeveer 770 mensen werken. Dat zijn grotendeels burgermedewerkers en een gedeelte is militair. Bij Paresto werken nu 12 arbeidsparticipanten.

Marc Jansen van Paresto

Wat houdt je functie precies in?

‘Als Senior Learning & Development ben ik verantwoordelijk voor het organiseren van het leren bij Paresto. Het leren dat gegrond is op de vragen: Waar willen we heen met de organisatie? Wat is nodig op persoonlijk vlak van de medewerkers om daar in te bewegen en te ontwikkelen? Welke kennis, houding en vaardigheden zijn er nodig zodat Paresto uiteindelijk zijn doelstellingen kan behalen? Daar ligt mijn focus. Ik werk vanuit Utrecht maar ga regelmatig naar de locaties waar de medewerkers zitten. Ook faciliteren we daar trainingen en workshops.’

Hoe neemt Paresto arbeidsparticipanten aan?

‘We halen arbeidsparticipanten binnen via detacheringsbureaus waar Defensie een contract mee heeft, bijvoorbeeld Autitalent. Daarnaast halen we leerlingen binnen via het praktijkonderwijs. Hen bieden we een leertraject aan. Als ze dat leertraject afgerond hebben, nemen we ze aan via een van de detacheringbureaus. Op die manier kunnen ze 2 jaar binnen de organisatie blijven werken.
Een participant binnenhalen is eenvoudig. Onze ‘zorg’ zat vooral aan de voorkant: hoe organiseren we dit, hoe informeren en bereiden we alle medewerkers voor, en hoe begeleid, coach en motiveer je een arbeidsparticipant gedurende zijn werkzaamheden? Daar hebben we de meeste tijd in geïnvesteerd. En dat werpt nu z’n vruchten af. We houden ook gesprekken met de medewerkers en met de arbeidsparticipanten over de voortgang en de beleving.’

Hoe leiden jullie ze op?

‘We leiden ze op de werkvloer zo veel mogelijk op in de richting van een cateringmedewerker A. Dat zijn de meest eenvoudige assisterende werkzaamheden. De leerlingen van de praktijkschool volgen een officieel leertraject in samenwerking met de praktijkschool. Aan iedere arbeidsparticipant zijn 2 werkbegeleiders gekoppeld. Er wordt veel werk verricht om te zorgen dat ze zich echt welkom voelen en weten wat ze te wachten staat. Als we iemand aannemen bekijken we op welke locatie hij/zij zich prettig voelt. Locaties en de samenstelling van de gasten verschillen van elkaar. Op een locatie als bijvoorbeeld Den Haag waar de bestuursstaf gevestigd is, zit een andere participant dan op bijvoorbeeld de opleidingscentra van Defensie, waar regelmatig een grote groep militairen binnen een half uur gegeten moet hebben. Maar ze geven zelf soms ook aan wat hen past: zet mij maar in de ochtend en de avond in want ‘s middags is het zo druk. Zij kunnen al die prikkels niet aan. Daar kom je ook pas al werkend op de locatie achter. Daarnaast focussen we ons op hun ontwikkeling. We hebben bijvoorbeeld een e-learning HACCP (Voedselveiligheid) die is geschreven naar het niveau van de arbeidsparticipant. Ook is er specifiek voor hen een competentieprofiel opgesteld, zodat we ontwikkelingsgericht kunnen werken.’

En de eigen medewerkers?

´We leiden medewerkers in de schalen 2 tot 4 op tot werkbegeleiders. Je ziet ze opbloeien omdat ze anderen helpen en verantwoordelijkheid krijgen. Dit zorgt voor meer arbeidsvreugd. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt rond de 55 jaar. Om deze minder te belasten, kan de participant zoveel mogelijk de fysieke taken van de huidige medewerkers overnemen. Op die manier koppelen we de arbeidsparticipant ook aan de duurzame inzetbaarheid van onze eigen medewerkers.'

Paresto heeft de expertise van Team Inclusief ingeschakeld om de werkbegeleiders te ondersteunen in hun werk. Hoe hebben jullie dat ervaren?

‘Als je mensen wilt enthousiasmeren, raken of bewegen, dan doe je dat vooral met de passie die je zelf hebt. Dat zag je in de training die Arjan Nugteren en Odet Sleewijk van Team Inclusief gaven heel sterk terug. Een belangrijk aspect in de training waren de rollenspellen. Er werd een kennismakingsgesprek geoefend met iemand die autisme heeft. De trainingsacteur pakte die rol meteen en na 3 vragen zaten de deelnemers al muurvast. De acteur gaf namelijk geen interactie en gaf alleen maar antwoorden op de vragen die zij stelden. De deelnemers kwamen erachter dat mensen normaal gesproken het gesprek altijd wel gaande houden. Ze houden de flow erin. Iemand met autisme doet dat niet. Dat was heel confronterend, maar ze hebben er veel van geleerd. Vooral bewustwording. Ze zijn bewuster van het feit dat als ze iets uitleggen, ze er meer geduld voor moeten hebben.’

Wat vind je het mooiste aan je werk als Senior Learning & Development?

‘Specifiek in dit project, dat je een bijdrage levert aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. We pretenderen vanuit Defensie 'skilled for life'. Je leert iets waar je je hele leven wat aan hebt. Oftewel je wordt ‘skilled for life’. Je ontwikkelt je op aspecten zoals verantwoordelijkheid, samenwerken en veiligheid. Dat zijn de ‘skills’ waar iedereen wat aan heeft, niet enkel als militair, maar ook als burgermedewerker. En deze skills dragen we ook over aan de arbeidsparticipant. Als hij of zij straks uitstroomt hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan hun ontwikkeling. Mijn focus ligt dus echt op het leren en ontwikkelen: een bijdrage leveren aan zowel de professionele als de individuele ontwikkeling van de arbeidsparticipant.’