Spanning en ongemak: niet lastig, maar juist aangrijpingspunten voor organisatieontwikkeling

Spanning en ongemak in een organisatie, hoe ga je daarmee om? Ga je het uit de weg of ga je het aan? De organisatieadviseurs van UBR Rijksconsultants komen met enige regelmaat in situaties waarbij zij merken dat opdrachtgevers aarzelen om ‘het gedoe’ aan te gaan, terwijl dit juist als mooi aangrijpingspunt kan worden gezien voor organisatieontwikkeling.

Martha en Peter

Martha Mens en Peter van der Werff

Sinds jaar en dag hanteert Rijksconsultants een werkwijze die die organisatieontwikkeling effectief ondersteunt. Deze werkwijze is ingebracht door Martha Mens, vanuit haar verbintenissen met het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht en het Tavistock Institute. Voor collega Peter van der Werff aanleiding om samen met Martha een adviesopdracht te doen en vanuit die ervaring, samen met Martha, deze werkwijze samen te vatten in een artikel voor vakblad M&O.

Dit artikel geeft een beeld van hoe kan worden omgegaan met spanning en ongemak in een organisatie, en vormt tegelijk een inkijkje in hun adviespraktijk. Klik hier voor het artikel.