Doe er maar iets meer mayonaise bij

We kennen ze allemaal: experts die werken in het stramien van vraag en antwoord of in probleemoplossing. Of puzzelaars die een vraagstuk eerst ontleden en vervolgens opnieuw in elkaar zetten. Als een vliegtuig dat je eerst uit elkaar haalt, kijkt waar het aan schort en dan vervolgens in elkaar zet en weer vliegend krijgt. Experts die werken in het stramien van vraag en antwoord of in probleemoplossing. Voor talloze vragen een beproefd recept. Maar hoe zit het met de ‘mayonaise vraagstukken’?

Bij ‘mayonaise vraagstukken’ zijn alle elementen zodanig met elkaar verbonden, dat ze niet meer in onderdelen uit elkaar te halen zijn omdat ze in verbintenis een andere substantie of vorm hebben gekregen (transformatie, stelsel of ecosysteem). Precies zoals ontstaat als we olie, azijn, eigeel en een beetje mosterd met beleid door elkaar heen mengen. Het creëren van ‘rich interconnectivity’ tussen die ingrediënten vraagt andere interventies dan bij expert- en puzzelvraagstukken.

Een voorbeeld van zo’n mayonaisevraagstuk is de transformatie in het sociale domein. Zo is met de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet per 1 januari 2015 het sociaal domein het grootste domein binnen het takenpakket van gemeenten geworden, zowel financieel als inhoudelijk. Waar gemeenten de eerste twee jaar veel tijd besteedden aan het inregelen van deze drie nieuwe wetten, kreeg de afgelopen periode integraliteit binnen het sociaal domein steeds meer aandacht. Collega Leon Klinkers van UBR Rijksconsultants schreef samen met het kennisinstituut SIOO en onder andere de regio West-Brabant-West een paper over de transformatie in de Jeugd- en Wmo-zorg (Wet Maatschappelijke ondersteuning).

Ze schreven dit artikel op basis van ervaringen bij het programma Inkoop en Aanbesteding in het sociale domein van VWS waar UBR met Rijksconsultants inmiddels meerjarig een bijdrage aan levert. Dit gebeurt in een constructie waarin overheden, kennisinstituten, aanbieders en adviesbureaus samenwerken aan dit vraagstuk.

Dat er in de toekomst meer ‘mayonaise vraagstukken’ gaan komen, is helder. Denk bijvoorbeeld aan de gevraagde transities in het regeerakkoord over klimaat, duurzaamheid, landbouw of circulaire economie. Deze transities, vragen om netwerken om die overgang te faciliteren en leiderschap over organisatiegrenzen heen. Onze Rijksconsultants kunnen je goed ondersteunen bij deze vraagstukken. Meer weten? Kijk bij Rijksconsultants. Laat die mayonaisevraagstukken maar komen!