‘Met mijn werk kan ik iets betekenen voor de maatschappij’

Gerben Kooistra werkt sinds 2018 bij het Rijks ICT Gilde (RIG) als Data Scientist. Hij zit nu vanuit het RIG op opdracht bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Daar maakt hij data-analyses en schrijft hij algoritmen die bijdragen aan de ambitie van het CJIB: persoonsgericht en maatschappelijk verantwoord incasseren. Hoe zien zijn werkdagen er daar uit? En hoe bevalt het werken voor het RIG? We vroegen het hem.

Wat vind je het leukst aan werken bij het RIG?

‘Als Data Scientist bij het Rijks ICT Gilde krijg ik de kans te werken voor meerdere organisaties binnen de Rijksoverheid. Zo doe ik bij verschillende partijen ervaring op en kan ik deze ervaring ook weer meenemen naar de volgende opdrachtgever. Hierdoor blijft mijn werk altijd gevarieerd en blijft relevante kennis binnen de overheid. Wat ik ook erg leuk vind aan werken bij het RIG, is de ruimte en mogelijkheden die ik krijg om in mezelf te investeren. Zo worden er regelmatig meetings en kennissessies voor alle Data Scientists georganiseerd en zijn er genoeg mogelijkheden voor cursussen en opleidingen. En last but not least: ik vind het erg fijn dat ik met mijn werk iets kan betekenen voor de maatschappij.’

Hoe ziet jouw werkdag op jouw CJIB-klus eruit?

‘Elke dag begint met een stand-up. Kort bespreken we met het team hoe de sprint loopt, wat we nog gaan doen en tegen welke problemen we aanlopen. Zo blijven we goed op de hoogte, kunnen we elkaar adviezen geven en leren we van elkaar. Daarna ga ik op mijn werkplek aan de slag met mijn opdracht. Veelal werken we met meerdere personen aan een project waarbij ik mij met name bezighoud met de data en wiskundige aspecten van het project. Zo ben ik veelal data aan het verzamelen en analyseren, Machine Learning-algoritmes aan het ontwikkelen en A/B testen aan het uitvoeren. Daarnaast moet ik natuurlijk ook mijn resultaten en bevindingen presenteren.’

Hoe draagt jouw werk bij aan een betere maatschappij?

‘Zoals ik al aangaf, vind ik het maatschappelijke aspect van mijn werk erg belangrijk. Ik werk voor Nederland, zo voelt dat ook echt. Voor het RIG ga ik de komende jaren op meerdere plekken belangrijke en mooie projecten doen, die Nederland en haar burgers direct moeten gaan helpen. Ik vind het mooi om te zien dat zowel het RIG als het CJIB dat maatschappelijke aspect ook actief uitdragen. De mensen die hier werken, willen écht het verschil maken.’

Hoe blijf je tijdens jouw opdracht in contact met RIG-collega’s?

‘Het RIG organiseert lunchbijeenkomsten met alle collega’s in het Noorden, RIG-dagen, kennissessies en meetups. Tijdens dit soort bijeenkomsten staan kennisdeling en het verbinden met RIG-collega’s op zowel professioneel als persoonlijk vlak centraal. Ik vind het leuk om te horen waar iedereen mee bezig is. Deze momenten gebruiken we dan ook vaak om bij te praten, mee te denken met elkaar en adviezen te geven.’