I-Flow trapt af met cyber security klas

De eerste I-Flow klas is gestart met acht zeer gemotiveerde cyber security leerlingen. Dé Rijks-BVA (Rijksbeveiligingsambtenaar), Marcel Hoogendonk, (links staand op de foto) heette hen persoonlijk welkom. “We hebben jullie heel erg nodig bij de Rijksoverheid! Denk alleen al aan het groeiend aantal cyberaanvallen van statelijke actoren, en de behoefte aan advies over veilig werken.” Ook gaf Marcel aan het slim te vinden te blijven investeren in de eigen ontwikkeling. “Dat heeft ook mij geholpen om op mijn huidige positie te komen. Dus zie dit als een goed begin.”

groepsfoto i-flow

De eerste lichting ‘I-Flowers’ bestaat uit 3 kandidaten die al bij de Rijksoverheid werken en 5 externe kandidaten. I-Flow is een initiatief van het programma versterking HR-ICT Rijksdienst, en geeft medewerkers van zowel binnen als buiten de overheid de kans om opleidingen te volgen tot IT-functies die nu en in de toekomst nodig zijn. De deelnemers worden in 4 tot 6 maanden in een leer- of leerwerktraject groepsgewijs opgeleid tot IT’er op hbo-niveau. Meer info: www.ubrijk.nl/i-flow