Maak kennis met de Logistieke Hub Den Haag

Sinds 1 september is de implementatiefase gestart van de Logistieke Hub Den Haag. De Logistieke Hub richt zich op een gebundelde en emissievrije kantoordistributie in de stad.

Beeld: ©UBR

UBR heeft als kennisintensieve dienstverlener een coƶrdinerende en aansporende rol vervuld in de totstandkoming van dit project. Wil je meer weten over wat de Logistieke Hub Den Haag doet en hoe het werkt? Bekijk dan de animatie of kijk op de website van de Logistieke Hub.

Den Haag heeft eenLogistieke Hub

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Onze steden vormen steeds meer 't hart van de Nederlandse economie.
Dat zorgt voor meer verkeersbewegingen en meer luchtvervuiling in de steden.
Nederland heeft daarom de ambitie om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot te verlagen.
Een slimmere aanpak van logistiek in en rond onze steden is nodig in het behalen van de klimaatdoelstellingen.
De bevoorrading van kantoorpanden heeft dagelijks een groot aandeel in de verkeersbewegingen en luchtvervuiling in de stad.
Om dit probleem aan te pakken, werken de Rijksoverheid en gemeente Den Haag samen met onderzoekers en de logistieke sector om op een innovatieve manier de stadsdistributie te verduurzamen.
Met een logistieke hub aan de rand van de stad worden facilitaire goederen niet meer rechtstreeks geleverd door vervuilende vrachtauto's, maar gebundeld en met zero-emissie-vervoer, verspreid over de kantoorpanden.
Dit vereist een forse gezamenlijke inspanning van afnemers, leveranciers en de hub.
Een betere afstemming op elkaars processen en de inzet van zero-emissie-voertuigen zorgt voor veel minder verkeersbewegingen en milieubelasting.
De Rijksoverheid, de gemeente Den Haag en private partijen treden daarmee op als launching customer.
Zo gaan wij voorop, geven we het goede voorbeeld en sporen we andere partijen in heel Nederland aan om meer logistieke hubs te realiseren.
Alleen als we het samen doen, creƫren we voldoende volume om op 'n sociale, ecologisch verantwoorde en financieel gezonde manier onze logistieke ketens aan te pakken.
Met logistieke hubs houden we onze steden vitaal, bereikbaar en veilig.
Juist in tijden dat onze steden groeien en er meer vraag is naar goederen en diensten.
Als ook andere steden dit Haagse voorbeeld volgen zal Nederland sneller de klimaatdoelstellingen halen.
Dat is goed voor onszelf, Den Haag en Nederland.

(Beeldtekst: Hub jij al? De logo's van de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag met daaronder: Voor meer informatie: Categorie.logistiek@belastingdienst.nl.)

LEVENDIGE MUZIEK DIE WEGEBT