Nieuwe cao-Rijk getekend

Op 26 september werd de de eerste privaatrechtelijke cao-Rijk ondertekend door minister Kajsa Ollongren en de vakbonden. Hiermee is een grote stap gezet in de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) bij het Rijk. Door deze wet vallen ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht, zoals het Burgerlijk Wetboek.

cao rijk tafel
V.l.n.r.: Jan Hut (CMHF), Jorick de Bruin (CNV), minister Ollongren, Marco Ouwehand (FNV) en Marianne Wendt (AC).

De cao vervangt de rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals het ARAR, die vervallen omdat de Wnra ingaat. Deze regelingen zijn waar mogelijk technisch omgezet in bepalingen in de cao, volgens de uitgangspunten en werkwijze zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020. Dit betekent dat de materiële arbeidsvoorwaarden van rijksambtenaren gelijk blijven. Daarnaast zijn ook de andere afspraken uit die overeenkomst verwerkt in de cao. De leesbaarheid van de cao is er ten opzichte van de oude regelingen op vooruit gegaan.

Kajsa Ollongren: “We kunnen hier werkelijk spreken van een mijlpaal: ambtenaren worden ‘gewone’ werknemers - niet langer worden zij eenzijdig aangesteld vanuit de overheid, maar krijgen zij ook een tweezijdige arbeidsovereenkomst. In verband met de invoering van de Wnra moesten veel andere wetten aangepast worden. Daaronder vallen zo’n 50 rijksbrede regelingen die moesten worden omgezet in een privaatrechtelijke cao-tekst. De afgelopen 2,5 jaar hebben de bonden en het werkgeversteam Rijk hier gezamenlijk veel tijd en energie in gestoken. De cao die nu voor ons ligt, is daar het resultaat van. De sector Rijk is hierdoor in ieder geval goed voorbereid op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020.”

Caorijk.nl

Naast de ondertekening van de cao, is op 26 september ook de website Caorijk.nl gelanceerd met een symbolische druk op de knop. Op de website is de digitale versie van de cao te vinden, en alle andere documenten die relevant zijn voor de cao.

Bron: Nieuwsbericht 26 september 2019| Rijksportaal, BZK-nieuws