I-Flow leidt veelgevraagde IT’ers op en start Cyber Security opleiding

Om- of bijscholen tot IT’er bij de Rijksoverheid? I-Flow is een initiatief van het programma versterking HR-ICT Rijksdienst, en geeft medewerkers van zowel binnen als buiten de overheid de kans om opleidingen te volgen tot IT-functies die nu en in de toekomst nodig zijn. Zo starten de eerste leerlingen deze maand de opleiding tot Cyber Security Officer. Vicki Kouri, manager Team-Elektronische Dienstverlening (E-DV) vertelt waarom de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deelneemt.

I-Flow klas Cyber Security Officer

Meer IT-expertise nodig

Vicki’s team is onderdeel van de afdeling Informatie Voorzieningen van IND, die bestaat uit 300 mensen met veel ontwikkel- en beheerexpertises. Vicki vertelt: ‘In mijn team werken ongeveer 40 IT’ers, IND-ambtenaren en extern ingehuurd personeel. Zij ontwikkelen samen met de gebruikers in scrum teams de elektronische diensten van IND. Hiermee kunnen mensen onder andere verblijfsvergunningen en hun naturalisatie digitaal aanvragen. Daarnaast willen onze collega’s in de uitvoering graag slimme applicaties die hun werkprocessen goed ondersteunen. Dergelijke diensten willen we blijven verbeteren, versnellen en vernieuwen. Ook zien we de vraag toenemen naar data-gestuurd werken, goed beveiligde omgevingen en innovatie. Door al deze ontwikkelingen hebben we meer IT-expertise nodig.’
 

I-Flow leidt geschikte kandidaten op die gedurende 4 tot 6 maanden in een leer- of leerwerktraject groepsgewijs worden opgeleid tot ICT’er op hbo-niveau. Bij een leerwerktraject zijn de I-Flowkandidaten direct deeltijds werkzaam binnen de rijksorganisatie en brengen zij opgedane kennis in de praktijk. Vicki: ’De juiste IT-medewerkers vinden wordt steeds lastiger. We merken echt dat we op andere manieren moeten gaan werven dan de afgelopen jaren. I-Flow biedt een nieuwe manier om IT-expertise binnen te halen, door kandidaten op te leiden tot junioren in het IT-vak. Met de laatste kennis op IT-gebied, zijn zij een verrijking voor iedere organisatie’, meent de teammanager. De IND doet niet alleen mee aan de opleiding tot Cyber Security Officer, maar heeft zich ook gemeld voor de opleiding tot Java-programmeur die I-Flow binnenkort hoopt te starten.

Gemotiveerde mensen uitdaging bieden

Vicki: ‘De vraag naar Java-kenners neemt in de markt steeds meer toe, terwijl het aanbod beperkt is. We investeren graag in nieuwe mensen, die deze taal willen leren gebruiken en breed inzetbaar willen zijn.’ Vicki geeft aan dat de IND nauw betrokken is bij de selectie van de kandidaten. ‘Het is mooi dat ook externen zich melden. Zij kiezen bewust voor de overheid omdat ze ons werk leuk vinden en maatschappelijk relevant werk willen verrichten. Deze gemotiveerde mensen willen we graag een uitdaging bieden en enthousiast maken voor het werk bij IND.’ Vicki is ervan overtuigd dat IND een aantrekkelijke omgeving biedt voor nieuwe mensen. ‘We werken met Agile/scrum in hechte teams. De teams voelen zich verantwoordelijk voor het eindresultaat en werken nauw met elkaar samen, leren van elkaar en helpen elkaar. Een prachtige omgeving om voldoening uit het werk te halen en tegelijkertijd een goede gelegenheid om veel te kunnen leren.’

Voordat een I-Flowopleiding start, wordt geïnventariseerd welke vraag er regionaal naar IT-functies (te verwachten) is. Door de vraag te bundelen werft I-Flow gericht en kan een groepsgewijze scholing starten. Arbeidsmarktcommunicatie, werving, selectie, begeleiding, opleiding, communityvorming en monitoring neemt het initiatief uit handen van de deelnemende organisatie. In ruil daarvoor betaalt de rijksorganisatie een bedrag en biedt zij een werkplek voor de nieuwe medewerker. Voor de eerste I-Flow-omscholing tot Cyber Security Officer in West-Nederland zijn er zeven plaatsen bij deelnemende rijksorganisaties die I-Flowkandidaten een werkplek bieden. Twee andere organisaties vaardigen een eigen medewerker af voor deze omscholing. De Haagse Hogeschool verzorgt de opleiding.

vicki

Vicki Kouri

Java-opleiding in West-Nederland

Voor de zeven plaatsen bij de Cyberopleiding meldden zich maar liefst 121 interne en externe kandidaten voor om- en bijscholing naar een IT-functie. De volgende stap is de Java-opleiding waaraan onder andere de IND deelneemt. Vicki: ‘Als IT-ers zijn we bewust van de toenemende vraag naar en waarde van technologie in het dagelijkse leven. We hopen met onze deelname in dit programma gemotiveerde mensen enthousiast voor ons werk te maken en te houden. Laten we samen investeren in om- en bijscholing, zodat we samen met nieuwe vakgenoten, die beschikken over een goede combinatie van recente theoretische kennis en technische vaardigheden, de toekomst bouwen. Het Rijk heeft deze mensen nodig, nu en later!’.

Deelnemen als rijksorganisatie of kandidaat

Wil je meer weten over I-Flow of jouw organisatie al direct inschrijven voor de Javaklas? Mail dan naar rien.stor@minbzk.nl of bel 0648585140. Ben je als kandidaat geïnteresseerd in de mogelijkheden die I-Flow jou kan bieden? Mail dan naar iflow@rijksoverheid.nl.

Over het Programma HR-ICT Rijksdienst
Medio 2018 is het programma ‘Versterking HR-ICT Rijksdienst 2018-2021’ gestart. Dit programma is opgenomen in de Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) en richt zich op aantrekken, omscholen, ontwikkelen en behouden van IT’ers via een palet aan projecten (zoals I-traineeships, omscholingstrajecten, wervingscampagnes, nieuwe wervingsmethodes en kennisontwikkeling). Het project I-Flow is onderdeel van dit programma. Lees meer informatie op de website van I-Flow.