Samen met de markt aan de slag met sociale duurzaamheid

Op 2 september was de Marktconsultatie van de Aanbesteding sanitaire supplies – services. De categorie Schoonmaak besteedt samen met UBR HIS sanitaire supplies aan voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze aanbesteding willen we maximaal resultaat bereiken op de duurzaamheidsambities van het Rijk. We maken daarbij zo veel mogelijk gebruik van de kennis en expertise van de markt.

Wij zetten in op sociale duurzaamheid

Wij willen via deze aanbesteding zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan vast werk helpen. Een ambitie die naar ons idee verder gaat dan alleen een aanbesteding uitschrijven. Om deze ambitie te realiseren kijken wij naar de mogelijkheden deze opdracht deels of als geheel, als voorbehouden opdracht (volgens artikel 2.82 van de Aanbestedingswet) aan te besteden.

Hulp van de markt tijdens marktconsultatie

Om de mogelijkheden te onderzoeken, organiseerden wij op 2 september 2019 een marktconsultatie. Er waren veel sociaal ondernemingen aanwezig die als primair en expliciet doel hebben om een maatschappelijk sociaal probleem op te lossen. Met daarnaast ook tenminste 30% medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt dan wel een arbeidsbeperking.

De scope van de marktconsultatie omvat het deel services

Het gaat om het wisselen van schoonloopmatten, luchtverfrissers en van damesverbandcontainers voor de hele Rijksoverheid. De geschatte omvang van de opdracht is tussen 800 en 1.000 schoonloopmatten en tussen de 8.000 en 10.000 damesverbandcontainers op honderden grote en kleine locaties in Nederland.

Er zijn nog onvoldoende sociale ondernemingen

Dat is de belangrijkste conclusie van de marktconsultatie. Daarnaast werd duidelijk dat er veel kennis en expertise op de markt aanwezig is om de extra inzet van de doelgroep mogelijk te maken. Ook spraken wij met de markt over het creëren van een level playing field en hoe we het beste de landelijke dekking krijgen.

Doen waar je goed in bent

De nagenoeg unanieme conclusie is dat onze opdracht te groot is voor sociale ondernemingen. Ook als we dit verdelen in percelen. Er zijn nu nog onvoldoende partijen die inschrijven op deze voorbehouden opdracht. Het advies van de markt is de sociaal ondernemers vooral uit te laten voeren waar zij goed in zijn, namelijk werken met mensen! Door onder meer de inzet van social return binnen de aanbesteding krijgen de sociaal ondernemers kansen om deel te nemen aan deze opdracht.

Het aangaan van partnerschappen

Wij kregen de suggestie om waar mogelijk het aangaan van partnerschappen te motiveren. Op deze manier kunnen de sociale ondernemers werk verrichten in onderaanneming bij reguliere ondernemers. Zo maak je maximale sociale impact.

Wij gaan hiermee aan de slag

  • Wij schrijven de aanbesteding op zo’n manier dat er sprake is van partnerschappen, ook met de overheid.
  • We bespreken in het portfolio-overleg facilitair de mogelijkheid hoe we samen via pilots sociale innovatie (zoals samenwerking in de keten) kunnen bewerkstelligen.
  • We proberen ervoor te zorgen dat de aanbesteding een weg vormt waarbij sociale ondernemers een grote rol spelen.
  • We vragen in de aanbesteding zoveel mogelijk samenwerking.
  • Wij helpen mee aan innovatie zodat over 5 jaar wel voldoende concurrentie bestaat op deze dienstverlening.

Meer informatie en vragen?

Neem contact op met de categorie schoonmaak Rijk via cmschoonmaak@rijksoverheid.nl