Terugkijken webinar voor leidinggevenden: Nieuwe Rechtspositie in Vogelvlucht!

Recent heeft het webinar Nieuwe Rechtspositie in Vogelvlucht plaats gevonden. Dit webinar was speciaal bedoeld voor leidinggevenden. Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Ambtenaren krijgen dan zoveel mogelijk dezelfde rechten als medewerkers in het bedrijfsleven. Wat betekent de nieuwe wet voor de arbeidsrelatie tussen (overheids)werkgever en medewerker? Als leidinggevende kan je in je dagelijkse werk vragen van medewerkers daarover verwachten. Daarom is het belangrijk dat je op hoofdlijnen weet wat de wet inhoudt en de belangrijkste aspecten ervan kent. En vooral dat je weet waar je informatie kunt vinden en waar je terecht kunt met vragen.

kennispunt webinar

Tijdens het webinar ging gesprekleider Camiel Notermans in gesprek met Rita Antonides, leidinggevende bij SZW, Ingrid van der Voort, beleidsmedewerker BZK Arbeidsvoorwaarden en Pensioen en Lionel van den Berg, Arbeidsjurist van het Kennispunt nieuwe rechtspositie.

Aan de orde kwam waarom een nieuwe rechtspositie nodig is. Wat het verschil is tussen een aanstelling en een arbeidsovereenkomst. Er was aandacht voor de nieuwe cao. En er werd ingegaan op het RABA, het onafhankelijke Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken, waar je kwesties kunt voorleggen waar je als leidinggevende en werknemer niet meer zelf uitkomt.

Tijdens de live uitzending werden er tal van vragen gesteld die door de gesprekpartners beantwoord werden.

Nieuwsgierig geworden naar het webinar? Via deze link kan je, nadat je bent ingelogd, het in zijn geheel terug zien en er is ook mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deze vragen worden dan zo snel mogelijk door het Kennispunt nieuwe rechtspositie beantwoord.