Start nieuw rijksbreed talentontwikkelingsprogramma voor S12-14

Met een feestelijke en inspirerende kick-off is maandag 28 oktober het startsein gegeven voor het nieuwe rijksbrede talentontwikkelingsprogramma voor de schalen 12, 13, 14. Dit pilot programma is onder projectleiding van BZK ontwikkeld en heeft onder meer als doel bij te dragen aan meer diversiteit en inclusie in de hogere schalen. Aan UBR is gevraagd de uitvoering van het programma op zich te nemen en te zorgen voor coördinatie, communicatie en doorontwikkeling. Vrijdag 1 november start de eerste groep deelnemers aan dit nieuwe jaarprogramma.

diversiteit

Diversity of Thoughts

Binnen het Rijk bestaan diverse talentenprogramma’s. Echter een programma met de focus op diversiteit en inclusiviteit waar medewerkers uit salarisschalen 12 tot en met 14 vanuit alle domeinen van de rijksoverheid aan deel kunnen nemen, bestond nog niet. Dit nieuwe programma staat in het teken van Diversity of Thoughts vanuit de gedachte dat meer variatie in visies, achtergrond, cultuur en ervaring bijdraagt aan innovatie, nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Zowel op individueel niveau als op organisatie en maatschappelijk niveau.

Over het programma

Met een brede vertegenwoordiging uit de diverse rijksonderdelen gaat 1 november de eerste groep van 18 deelnemers van start met de jaaropleiding. De deelnemers gaan (inter-)actief aan de slag met het vergroten van persoonlijk leiderschap en effectiviteit en worden ervaringsgericht gestimuleerd in zowel professional als management development. In de laatste fase worden inhoudelijke vertaalslagen gemaakt die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Een drietal leerlijnen, te weten: plenair, groeps en individueel vormt de basis van het jaarprogramma. Voor de ontwikkeling en uitvoering van de plenaire- en groepslijn wordt samengewerkt met trainingsbureau Ormit. De individuele lijn wordt ingevuld in samenwerking met InterCoach.

Pilotfase

Gedurende twee jaar zullen ca 80 deelnemers, verdeeld over 5 leergangen deelnemen aan het programma. Tijdens de looptijd wordt de leergang doorontwikkeld op basis van evaluaties, tests en bevindingen. Daarna wordt bekeken of het geëvolueerde pilotprogramma grootschaliger wordt aangeboden.

Meer informatie

Stuur een mail naar rijkstalenten@rijksoverheid.nl voor meer informatie of het aanvragen van de brochure.