IIR en HIS stellen handreiking op met verplichte richtlijnen voor websites en andere online middelen

Binnen het Rijk gelden een aantal verplichte webrichtlijnen. Deze webrichtlijnen waren onderbelicht, moeilijk vindbaar en lastig toepasbaar. I-Interim Rijk (IIR) en HIS, beide onderdeel van UBR, hebben nu een handreiking opgesteld om het gemakkelijker te maken voor opdrachtgevers en inkopers om de richtlijnen in aanbestedingen toe te passen.

website

Het Rijk kent een veelheid aan websites en applicaties

Deze websites en applicaties hebben allemaal een eigen systeem, inrichting en beheer. Het ministerie van VWS startte in 2018 een programma om het aantal websites te verminderen en de bestaande meer in lijn te brengen met de eisen van het Rijk. Bestaande online middelen werden op orde gebracht en tegelijkertijd werd gekeken naar de toekomstig beheer en ontwikkeling.

Het doel: een webportfolio van zo’n 200 sites dat aan alle webeisen voldoet

Dit past ook goed binnen een breder kader met rijksoverheid.nl en campagnes. De focus lag op het realiseren van een kwaliteitsslag, hoewel er ook een groot besparingspotentieel in financiële zin is. Meer dan 500 overbodige webdomeinen bestaan inmiddels niet meer. Ongeveer 30 websites zijn gemigreerd naar PRO en webapplicaties zijn geoptimaliseerd.

Veel websites waren niet op orde

Bij de start van het programma voldeden alleen de Platform Rijksoverheid (PRO) sites van AZ/DPC aan alle verplichte richtlijnen. Alle andere sites en webportalen van interne en externe leveranciers waren niet op orde. Dit had onder meer te maken met de complexiteit van en de onbekendheid met de richtlijnen. Ook waren er geen goede afspraken met leveranciers gemaakt in de aanbestedingen.

IIR en HIS stellen samen een handreiking op

Om ervoor te zorgen dat nieuwe websites en webportalen gelijk aan de richtlijnen voldoen, stelden Raoul Zonnenberg (IIR) en Daan Moerman (HIS) een handreiking op waarin de richtlijnen als SMART webeisen zijn geformuleerd. Een opdrachtgever of inkoper kan deze eisen nu snel en eenvoudig toevoegen aan een programma van eisen van de aanbesteding van websites en online middelen. Op die manier committeren leveranciers zich gedurende de duur van de opdracht aan de eisen. Een leverancier kan zich niet meer verschuilen en moet “gewoon” voldoen aan de webeisen. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk om periodiek te toetsen of de leverancier nog steeds aan de opgenomen webeisen voldoet.

De handreiking helpt leveranciers van websites of andere online middelen ook een stapje verder

Leveranciers zien nu welke eisen wij generiek stellen bij websites en andere online middelen. Grote meerwaarde is de verwijzing naar simpele en begrijpelijke meettools, waarmee leveranciers en opdrachtgevers online middelen tijdens de ontwikkeling- en gedurende de opdracht kunnen testen.

Handreiking in samenwerking met Forum Standaardisatie, de ADR en AZ/DPC

Deze partijen hielpen IIR en de HIS bij het opstellen van de handreiking. De HIS past een deel van deze set al bij relevante aanbestedingen toe, en biedt deze aan collega IUC’s aan. AZ/DPC verwerkt de eisen eind 2019 op www.eisenrijkswebsites.nl, zodat de informatie naar de toekomst geborgd is.