Nieuwe contacten en vruchtbare gesprekken bij digitaliseringsmissie Singapore

In de week van 11 november bezocht een Nederlandse digitaliseringsmissie vanuit de overheid en het bedrijfsleven de ‘Singapore Week of Innovation and Technology’ en het ‘Fintech Festival’ (SFFxSWITCH). De delegatie stond onder leiding van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops. Robert Pijl, Directeur Sociaal Domein van I-Interim Rijk en programmamanager Rob Brand waren onderdeel van de zestigkoppige groep Nederlandse deelnemers.

De digitaliseringsmissie was gericht op het snijvlak van digitale overheid, veiligheid en economie en bestond uit meerdere deelmissies, zoals de ‘Partners in International Business’ van de Dutch Blockchain Coalition en de ‘Startup Missie’. Ook de leiding van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties speelde een actieve rol. Op overheidsniveau gaat een gezamenlijke werkgroep aan de slag om digitaliseringsvraagstukken op te lossen, met name als het gaat om de dienstverlening in de publieke sector. Singapore is op dit gebied zeer vooruitstrevend en bereid om kennis te delen.

Gezamenlijke belangen

Robert kijkt met veel plezier en voldoening terug op de missie. ‘Het was een leerzaam en zeer vruchtbaar bezoek, waarin ik veel nuttige contacten heb opgedaan en we een goede basis hebben gelegd voor de verdere ontwikkeling van digitalisering binnen de Rijksoverheid. Nuttig om met elkaar na te denken over hoe wij de overheidsdienstverlening kunnen verbeteren, maar ook hoe dit sneller en eenvoudiger kan, op een veilige manier en met respect voor privacy. Juist het feit dat we vier volle dagen met elkaar op pad waren, zorgde ervoor dat we goed de onderwerpen konden doorleven en samen het juiste gesprek konden voeren. Het was vooral interessant om tussen de verschillende partijen de gemeenschappelijke belangen te zien en uit te diepen. Waar raken wij elkaar? Waar kunnen we elkaar helpen? En hoe kunnen we de techniek organiseren?’, aldus Robert.

Praktijkcasussen

Robert: ‘Het uitdiepen van mogelijke samenwerking deden we aan de hand van praktijkcasussen, zoals de blockchain initiatieven rondom diploma’s bij DUO, waar wij als I-Ecosysteem ook actief bij zijn betrokken. We zagen een heel concreet gezamenlijk belang hierin, waar zowel de Singaporese overheid, als de Nederlandse overheid, burgers van beide landen, het hoger onderwijs én internationaal opererende bedrijven baat bij kunnen hebben. Ecosysteem-denken in optima forma!’