Publicatie aanbestedingen sanitaire supplies

Categoriemanagement Schoonmaak Rijk (CMS) publiceerde de aanbesteding voor sanitaire supplies. Per 1 juni 2020 hebben wij de Rijksbrede overeenkomsten nodig.

sanitaire supplies

We nodigen jullie uit om in te schrijven

De documenten publiceerden wij op Tenderned. Wij besteden drie productengroepen aan. Jullie kunnen vanaf nu inschrijven op de openbare Europese aanbestedingen voor:

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de aanbestedende dienst

Dit ministerie treedt op als coördinerend ministerie en is portefeuillehouder voor CMS. CMS besteedt deze opdracht aan voor de RSO. UBR HIS begeleidt deze aanbesteding.

Duurzaamheid binnen de aanbesteding

Het Rijk streeft naar een duurzame samenleving en wil zelf het goede voorbeeld geven. Wij willen met deze aanbesteding de markt stimuleren om duurzame leveringen en diensten aan te bieden.

Meer informatie over de aanbesteding

Kijk voor meer informatie op ubrijk.nl.