Inspirerende V-Lab kennisbijeenkomst over service design methodieken

Hoe speel je effectief in op de veranderende behoefte van vernieuwende dienstverlening? Dit was het centrale vraagstuk op 28 november tijdens de kennisbijeenkomst V-Lab Denken in diensten; service design. Deze bijeenkomst werd georganiseerd om onder meer UBR-medewerkers te inspireren hoe sneller, makkelijker en completer te werken; ook een van de motto’s waar V-Lab voor staat.

kennisbijeenkomst v-lab

Op locatie bij Leiden University namen Enteprise architect en rijkscollega Vincent Hoek van I-Interim Rijk en ‘architectonic designer´ Majid Iqbal deeltijd in dienst bij Defensie de aanwezigen mee in de wereld van relatief nieuwe modellen en ontwerpmethodieken die zij standaard hanteren voor het neerzetten van (nieuwe) publieke diensten bij hun opdrachtgevers.

Vincent lichtte vooral toe hoe je, met behulp van een aantal modellen en ontnuchterende stappen, strategisch om kunt gaan met ontwrichtende gebeurtenissen en vernieuwende perspectieven.
Modellen, die in eerste instantie ingewikkeld overkomen, kunnen worden ingezet om een helder en realistisch beeld te krijgen. Onder andere het cyclisch Innovatie Model, Company Reference Grid, 3C markt-segmentatiemodel en de Normalised System Theory kunnen hiervoor worden gehanteerd. Deze modellen maken in hun interactie razendsnelle business (stakeholder)analyse mogelijk en geven helder inzicht in de mate van volwassenheid van organisaties en samenwerkingsverbanden. Kortom: samen vormen zij een conceptueel Zwitsers Zakmes. 

Majid Iqbal, ontwikkelaar van de Design//Code 16x nam ruim een uur de tijd om zijn ontwerpmethodiek via een ‘crash course’ uit te leggen en te vertellen hoe deze kan worden ingezet. De Design//Code 16x is een universele codetaal of blauwdruk, gegoten in de vorm van een raamwerk om op een compleet vernieuwde manier dienstverlening neer te zetten. Deze nieuwe manier van denken en doen biedt meerwaarde voor de vormgeving van betere en complete dienstverlening. Op meerdere plekken binnen de overheid is er reeds succesvol ervaring opgedaan met deze methodiek, onder meer bij de Defensie en bij RVO. Laatstgenoemde organisatie geeft tijdens de bijeenkomst aan de tooling nog steeds te gebruiken en een ‘top’ hulpmiddel te vinden. 

De modellen die werden gepresenteerd zijn interessant, maar vragen ook om het continue ophalen van relevante informatie/ontwikkelingen en het (her)nemen van beslissingen. Vincent’s advies aan de zaal was dan ook: ‘laat je iets bouwen, vraag de bouwtekening erbij.’
Op de vraag van de gespreksleider ‘hoe pakje dat aan in de uitvoering bij het rijk?’ kwam geen eenduidig antwoord, wat leidde tot een 1e conclusie: ’dat weten we nog niet met elkaar en vraagt verdere verkenning. Feit is dat velen bijzonder geïnspireerd zijn en met concrete casuïstiek aan de slag willen gaan met de ontwerpmethodiek van Majid.
Daarnaast gaven een aantal aanwezigen aan behoefte te hebben aan studiedagen begin 2020 zodat er verder gewerkt kan worden met 16x. Heb je interesse, laat het dan weten via v-lab@rijksoverheid.nl.

Wil je meer informatie over de Design//Code 16x van Majid Iqbal? Kijk dan op deze website (Engels).
Voor de presentaties tijdens deze bijeenkomst ga je naar de site van V-Lab.