Noordelijke pilot over gevolgen van digitalisering voor administratieve functies

Begin 2020 start in het Noorden een onderzoek naar de gevolgen van digitalisering voor medewerkers in administratieve functies. In een pilot Functie Impact Analyse (FIA) wordt gekeken naar de impact op taken en competenties met betrekking tot functies op schaal 6. Samenwerking Rijk Noord (SRN) faciliteert het onderzoek.

Aan het onderzoek nemen zes rijksorganisaties deel: Rijkswaterstaat, Doc-Direkt, Dienst ICT Uitvoering, Dienst Uitvoering Onderwijs, Agentschap Telecom en Rechtbank Noord-Nederland. Samen participeren zij in de werkgroep SPP en Arbeidsmarktanalyse, dat valt onder de vlag van SRN. De werkgroep zet zich onder meer in voor meer inzicht in vraag en aanbod rond personele capaciteit van de noordelijke rijksdiensten.

Kwalitatief beeld

“Met het onderzoek hopen we een eerste kwalitatief beeld op te halen”, vertelt SRN-projectleider Renate Broersma. “Parallel daaraan ontwikkelen we een pragmatische methode om de impact inzichtelijk te maken.”
De focus van de pilot is het werkpakket van medewerkers in schaal 6 van het Functiegebouw Rijk. Voor het onderzoek worden de managers van deze doelgroep gevraagd om de verwachte gevolgen van digitalisering zo concreet mogelijk te maken. Renate: “Met de resultaten uit het onderzoek gaan we met de betrokken rijksorganisaties vervolgstappen bepalen.”

Meer weten?

In de brochure over deze pilot vind je meer informatie. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Renate Broersma.