Even voorstellen: Nadine Seijsener, behandelaar Burgervragen bij het Minsterie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Nadine Seijsener is 34 jaar en werkt 20 uur in de week als behandelaar bij Team Burgervragen bij het Ministerie van OCW. Gemiddeld ontvangt dit team 6000 berichten per jaar van burgers, bedrijven en andere belanghebbenden. Ze vindt haar baan bijzonder leerzaam omdat de wereld van de Rijksoverheid nieuw is voor haar. Ook vindt ze veel dynamiek in haar werk: de vragen die zij dagelijks binnenkrijgt van de burger zijn zeer uiteenlopend van aard. Nadine kan ondanks een fysieke beperking haar werk goed uitvoeren door flexibel te werken.

Wat houdt je werk als behandelaar Burgervragen in?

‘Als behandelaar Burgervragen krijg ik allerlei soorten vragen die binnenkomen via het loket Informatie Rijksoverheid. Als de medewerkers van het loket de vraag niet zelf kunnen beantwoorden wordt de vraag doorgezet naar de verschillende departementen (of ministeries). Voor het Ministerie van OCW gaan deze vragen naar Team Burgervragen, het team waar ik deel van uitmaak. Het werk zelf is erg dynamisch. Vragen die we binnenkrijgen, kunnen bijvoorbeeld gaan over de sluiting van een school, leerplicht, speciaal onderwijs, thuisonderwijs, vrouwenquotum en het lerarentekort. Je moet nadat je je informatie hebt verzameld de inhoud afstemmen op de vraagsteller. Dus als je een e-mail moet sturen naar iemand die de taal niet goed beheerst, dan hou je het zo simpel en duidelijk mogelijk. Aan de andere kant komt het ook voor dat ik een inhoudelijke vraag over een kamerbrief ontvang van iemand uit het werkveld waarbij ik een gedetailleerd antwoord moet schrijven in begrijpelijk vakjargon.’

Hoe is het om bij Team Burgervragen te werken?

‘Vanuit helikopterview gezien staat het Team Burgervragen tussen burger en beleid in en heeft het een belangrijke vertaalfunctie naar beide partijen. Als er bijvoorbeeld een onwenselijke situatie ontstaat voor een groep mensen door wet- en regelgeving, dan is het belangrijk dat wij dat opmerken en terugkoppelen. Elke collega heeft zijn/haar eigen expertise op verschillende gebieden en we lezen elkaars antwoorden mee voordat ze verstuurd worden. Bij wat ingewikkeldere vragen heb je elkaar en andere contacten zoals beleidsmedewerkers soms (ook) nodig. Mijn collega’s beschikken over ontzettend veel kennis en zijn erg behulpzaam. Er wordt gedurende de dag veel onderling gespard. Ik vind de informele overleggen onderling erg interessant want het gaat vaak over onderwerpen die op het journaal komen. De praktische gevolgen van en eventuele verwarring over wet- en regelgeving staan elke dag in onze e-mailbox. Uiteraard is er ook tijd voor gezelligheid en in onze kamer zit er altijd wel iets lekkers in de snoeppot.’

Je werkt er nog niet zo lang, maar hoe ervaar je het tot nu toe?

‘Ik vind het bijzonder leerzaam, de wereld van de Rijksoverheid is nieuw voor mij. Ik werk hier sinds vorig jaar juni. Waar ik aan moest wennen is de structuur van beleidsdirecties en het gebruik van afkortingen. Maar langzamerhand bouw ik beleidskennis op waardoor ik nu met andere ogen naar het nieuws kijk.’

Wat vind je het allerleukste aan je werk als behandelaar Burgervragen?

‘Het contact met collega’s en vraagstellers en dat ik mijn schrijfvaardigheden verder ontwikkel. Daarnaast is de inhoudelijke vraag en de benodigde informatie elke dag anders. Dus je bent nooit bezig met lopende band werk. Er is meestal geen kant en klaar antwoord op de vragen die wij krijgen.’

Zijn er ook werkzaamheden die je misschien minder leuk vindt?

‘Nee, maar waar je wel tegen moet kunnen, zijn de negatieve emoties die mensen in gesprekken of brieven kunnen uiten. Sommige mensen zijn boos of gefrustreerd en dan moet je begripvol blijven, mensen verder helpen en uitleg geven over beleid of over wet- en regelgeving.’

Wat voor opleiding heb je gevolgd en wat voor werkzaamheden heb je in het verleden gedaan?

‘Ik heb een Master of Science, Social and Health Psychology en heb veel verschillende banen gehad en uitzendwerk gedaan. Hiervoor heb ik in Den Haag gewerkt als telefonische stoppen met roken-coach en klachtenfunctionaris.’

Je bent via Team Inclusief aangenomen op je huidige functie. Hoe verliep dat?

‘Dat is een beetje een gek verhaal. Ik heb zelf contact opgenomen met de Gemeente Den Haag om te kijken wat de mogelijkheden waren in mijn situatie. Daar heb ik ook samen met anderen een pilotgroep opgezet genaamd ‘Workmates'. Dit was een zelfsturende groep van hoogopgeleiden die elkaar begeleiden naar een volgende stap richting werk. Via één van de deelnemers ging ik bij een stichting helpen met het schrijven van subsidievoorstellen en daar was een begeleider van STiP aanwezig. Die heeft mij in contact gebracht met medewerkers die actief zijn voor de Banenafspraak. Ik heb namelijk een fysieke beperking en ik kan maar 20 uur per week werken. Gelukkig is dit werk goed te plannen en kan ik makkelijk contact met mijn collega’s opnemen. Zo is het balletje gaan rollen en heb ik een gesprek gehad met Team Inclusief en ben ik uiteindelijk aangenomen bij Team Burgervragen.’