Samenwerking Rijk Noord zet in op een succesvolle Week van de Uitwisseling

De Week van de Uitwisseling lijkt misschien nog ver weg. Toch zijn de inspanningen om de week ook in het Noorden weer tot een succes te maken al in volle gang. Samenwerking Rijk Noord (SRN) doet er samen met Werken in Friesland en Noorderlink alles aan om de participatie van nóg meer noordelijke rijksorganisaties aan het event te vergroten.

Tijdens de Week van de Uitwisseling wordt medewerkers van deelnemende werkgevers de kans geboden om een dag of dagdeel mee te lopen bij een andere organisatie. “Het evenement draagt bij aan het vergroten van het kennisnetwerk van medewerkers in de regio en daarmee aan loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid”, vertelt Marjo Lubach, projectleider bij SRN. “Ook wordt de kennisdeling tussen organisaties gestimuleerd.”

Zichtbaarheid van het Rijk

“SRN draait om de samenwerking van noordelijke rijksdiensten op het gebied van personele capaciteit”, aldus Marjo. “De Week van de Uitwisseling biedt een mooie gelegenheid om de zichtbaarheid van het Rijk in het Noorden te vergroten, zowel op de externe als de interne arbeidsmarkt. Bovendien draagt de uitwisseling op lange termijn mogelijk bij aan het stimuleren van mobiliteit. Het is een mooi bestaand lokaal initiatief waar we graag vanuit het Rijk optimaal gebruik van willen maken.”

Wanneer?

Dit jaar vindt de Week van de Uitwisseling plaats van 8 tot en met 12 juni. Meer informatie is hier te vinden. Vorig jaar deden in het Noorden tachtig organisaties mee en namen ongeveer duizend medewerkers een kijkje in de keuken van een andere werkgever.

Contact

Heb jij vanuit jouw rijksorganisatie vragen over de Week van de Uitwisseling? Stel ze aan Marjo Lubach, Meike Barnhard of Bea van Zoomeren.