Roelien weet raad

Roelien Kappert van Team Inclusief geeft antwoord op vragen die regelmatig bij het team binnenkomen. In deze editie reageert zij op vragen over inschrijving in het doelgroepregister, loonkostenvoordeel, jobcoaching en het Individueel Keuzebudget (IKB).

Als een medewerker niet meer is ingeschreven in het doelgroepregister, telt de baan dan nog mee in het aantal dat ik als werkgever realiseren moet?

Ja, de baan blijft meetellen.

Hoe lang kan ik loonkostenvoordeel ontvangen voor een medewerker met een arbeidsbeperking?

Er zijn 4 doelgroepen die in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel:
1. Oudere werknemers (56+)
2. Arbeidsgehandicapten nieuw in dienst
3. Werknemers uit de doelgroep Banenafspraak en scholingsbelemmerden
4. Herplaatste arbeidsgehandicapten


Iedere doelgroep heeft zijn eigen voorwaarden voor wat betreft de toekenning, maar ook wat betreft de duur en hoogte van de doelgroepverklaring en daarmee dus het recht op loonkostenvoordeel.
Voor de doelgroepen 1, 2 en 3 geldt een maximale duur van 3 jaar waarin de werkgever gebruik kan maken van het loonkostenvoordeel. Voor de herplaatste arbeidsgehandicapte is de maximale duur 1 jaar. Het voordeel eindigt ook als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Meer informatie over loonkostenvoordeel vind je op:

Let op: alle onderdelen van de Rijksoverheid zijn vanaf 1-1-2020 een Staat der Nederlanden. Daarmee komt enkel de 1e werkgever waar een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeel. Iedere volgende rijksorganisatie kan geen loonkostenvoordeel meer ontvangen.

Als een medewerker met een arbeidsbeperking wordt geplaatst via een gemeente, schrijft die gemeente dan voor wie de jobcoach wordt en verplicht zij ook de werkgever om te werken met een jobcoach van de gemeente?

Ja, een gemeente kan zich zo opstellen bij de keuze van de jobcoach en ze kan ook eisen dat er gewerkt wordt met een jobcoach van de gemeente zelf. De ervaring leert overigens dat als er dringende gronden zijn om met een ander dan de beoogde jobcoach te werken, dit nooit een obstakel vormt. Dit is bijvoorbeeld in het geval van plaatsing bij Binnenwerk waar elk team een eigen jobcoach heeft.

Wat verandert er voor een medewerker met een arbeidsbeperking met de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB)?

In 2020 ontvangt iedere ambtenaar 16,37% van het jaarsalaris als IKB-budget. Dit IKB-budget zelf zorgt niet voor een hoger jaarinkomen.
Bij de salarisbetaling in mei 2020 worden de reserveringen uitbetaald van:

  • 7 maanden vakantie-uitkering
  • 1 maand eindejaarsuitkering

Hierdoor is het jaarinkomen in 2020 eenmalig 5,4% hoger. Daar bovenop krijgt elke ambtenaar als gevolg van de afspraken uit de CAO Rijk 2018-2020 per 1-1-2020 ook een salarisverhoging van 2% per 1-1-2020.

Dit hogere jaarinkomen kan effect hebben op de aanspraken die een medewerker met een arbeidsbeperking heeft op inkomensafhankelijke toeslagen van bijvoorbeeld de Belastingdienst of andere regelingen van de overheid. Geadviseerd wordt om de medewerker met de arbeidsbeperking te informeren over dit hogere jaarinkomen en waar dat kan, een jobcoach te laten ondersteunen in de verwerking ervan op de inkomensafhankelijke toeslagen.
 

Vragen?

Heb je ook een vraag over een medewerker met een arbeidsbeperking? Mail je vraag naar postbus teaminclusief@rijksoverheid.nl. Je kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen.