Rijksoverheid in het Noorden investeert in verdere samenwerking

Rijksorganisaties in de noordelijke regio verdiepen in 2020 hun samenwerking op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. De diensten die deelnemen in de opdrachtgeversgroep van Samenwerking Rijk Noord (SRN) vormen meer en meer een netwerkende en daarmee ook lerende organisatie. Met een positief effect tot gevolg op de verbinding tussen alle rijksorganisaties in het Noorden, 28 in totaal.

De in de opdrachtgeversgroep participerende diensten gaan het komend jaar hun overleggen op locatie houden, elke keer bij een collega-organisatie. “Een mooi voorbeeld van nadere samenwerking”, vindt Ellen Beenders, programmamanager bij SRN. “Door bij elkaar op bezoek te gaan, krijg je een beter beeld van de ontwikkelingen bij de ander. Het helpt de politiek-strategische kansen en dilemma’s bij elkaar te herkennen én erkennen. Bovendien stellen we de organisaties in staat kennis van buiten naar binnen te halen.”

Borgen van voortgang

In de opdrachtgeversgroep, waarin Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Doc-Direkt, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Rijkswaterstaat en Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) zijn vertegenwoordigd, wordt de voortgang geborgd op de doelstellingen van SRN. Ellen: “Ook in 2020 gaan we weer vele en nuttige activiteiten ontplooien die helpen de samenwerking op personele capaciteit te vergroten. Hierbij zetten we bewust in op de verbinding met bestaande initiatieven en maken we gebruik van de denkkracht en expertise van opleidingsinstituten in de regio.”

Jaarverslag

Tijdens het opdrachtgeversoverleg van deze week is het jaarverslag over 2019 goedgekeurd. Binnenkort wordt dit verslag verspreid onder de bestuurders van alle noordelijke rijksorganisaties.

Wil je meer weten over de doelen van Samenwerking Rijk Noord? Kijk op onze website of stuur een mail naar de SRN-postbus.