UBR HIS introduceert CTM Solution: Een nieuw systeem voor ondersteuning van het inkoopproces

Op dit moment zoeken wij uit hoe en in welke vorm DigiInkoop gebruikt gaat worden in de toekomst. Wij voerden daarom in de zomer van 2019 een aanbesteding uit voor een nieuw (zogenoemd) tendermanagementsysteem.

succes

Wij selecteerden CTM Solution als leverancier voor de duur van vier jaar

CTM wordt het systeem voor aanbesteden, contractbeheer en contract- en leveranciersmanagement. 

Onze focus ligt in eerste instantie op een goede ondersteuning van onze interne bedrijfsvoering

Met CTM Solution zetten wij flinke stappen vooruit in de ondersteuning van onze medewerkers. De voordelen voor onze klanten en onze leveranciers zullen zich ook snel bewijzen. Wij streven ernaar om de impact van deze op onze klanten en leveranciers te minimaliseren.

Eerste publicaties in CTM Solutions

Op 9 januari bereikten wij een grote mijlpaal: wij publiceerde onze eerste aanbesteding in CTM Solutions. Het ging om een aanbesteding “Vervoer voor gehandicapte teamsporters”.

Hier bleef het niet bij

Naast deze aanbesteding publiceerde HIS ook een DAS en een marktconsultatie Vernieuwing Rijksportaal in CTM.

Wij voeren CTM Solution fasegewijs in

CTM Solution ondersteunt voor UBR|HIS het primaire proces. De invoering is voor ons daarmee een grote opgave en heeft impact op onze eigen medewerkers. Daarom voeren wij CTM Solution fasegewijs in. Dat doen wij op hoofdlijnen als volgt:

  1. Invoering van de tendermodule van CTM Solution gericht op Europese aanbestedingen;
  2. Invoering van de tendermodule van CTM Solution gericht op offertes;
  3. Invoering van de contractbeheer en contractmanagement module van CTM Solution;
  4. Verdere optimalisaties binnen CTM Solutions en delen van het proces binnen UBR|HIS.

Heeft u vragen over de implementatie van CTM?

Neem dan gerust contact op met Contact UBR|HIS via contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl.