Lancering Logistieke Hub: vanuit ecosystemen werken aan de dienstverlening van Nederland

UBR heeft als kennisintensieve dienstverlener een coördinerende en aansporende rol vervuld in de totstandkoming van de 100% zero-emissie bevoorrading voor de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en Haagse bedrijven. Een projectteam bestaande uit vijf UBR-medewerkers van I-Interim rijk en Rijksconsultants hebben sinds 2016 gewerkt aan de realisatie van de logistieke hub.

Op 23 januari 2020 opende Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid en Energietransitie, en diverse Haagse bedrijven feestelijk een nieuwe Logistieke Hub in Den Haag.

Werken vanuit ecosystemen

Binnen UBR werken we steeds meer samen vanuit onze expertise op het gebied van ict, personeel, organisatie, inkoop en facilitair. De Logistieke Hub Den Haag is een mooi voorbeeld van hoe wij buiten UBR samenwerken in ecosystemen met partners vanuit triple O gedachte (onderwijs, overheid en ondernemingen). Onze medewerkers hebben gedurende het project met succes innovatieve samenwerking tot stand gebracht met de gemeente Den Haag, onderzoekers, de logistieke sector en het bedrijfsleven. Door verschillende vak- en expertgroepen op te richten is optimaal gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring. Hiermee werd de innovatieve samenwerking met partijen versterkt en samenhang van ketens geoptimaliseerd.

Logistieke Hub den Haag

Wat is een logistieke Hub?

Een logistieke Hub is een centraal distributiepunt waar zakelijke goederen worden verzameld, gebundeld. Met 100% zero-emissie voertuigen worden deze goederen zo efficiënt mogelijk afgeleverd bij diverse kantoorpanden in de stad. Het aantal verkeersbewegingen neemt daardoor af, wat de veiligheid en de bereikbaarheid van de binnenstad vergroot. Ook heeft dit invloed op het minder uitstoot van CO2 en fijn- en stikstof. Ook sociale doelen worden ondersteund: bij de Hub werken mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer over de Logistieke Hub Den Haag en de opening.