Noordelijke RijksRally zorgt voor verbinding tussen ICT’ers bij de Rijksoverheid

Onder een aantal noordelijke rijksdiensten wordt binnenkort een begin gemaakt met de RijksRally. Dit biedt nieuwe rijksambtenaren binnen het ICT-domein de gelegenheid nader kennis te maken met andere rijksdiensten in het Noorden. De RijksRally is een initiatief van de noordelijke ICT-tafel die wordt gefaciliteerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Inzet van de RijksRally is om de doelgroep een breed beeld te geven van alle ICT-toepassingen bij het Rijk in het Noorden. “Dat is belangrijk”, vertelt Hans van den Berg, vanuit SRN betrokken bij de ontwikkeling van de RijksRally. “Enerzijds kunnen de nieuwe medewerkers een eigen kennisnetwerk inrichten en zien wat er allemaal speelt bij andere rijksorganisaties op hun vakgebied. Anderzijds maken ze nader kennis met het maatschappelijke belang dat elke dienst dient.”

Kennisdeling

Met de RijksRally wil de ICT-tafel de samenwerking en verbinding tussen de ICT’ers van de Rijksoverheid in het Noorden versterken. Hans: “Op deze manier wordt kennisdeling gestimuleerd en dragen we bij aan het behoud van ons gezamenlijke kenniskapitaal in de regio. Bovendien geeft het medewerkers een beeld van eventuele ontwikkelmogelijkheden op een later moment in hun loopbaan.”

Eerste bijeenkomst

De in de ICT-tafel participerende rijksdiensten leveren zelf de deelnemers aan voor elke bijeenkomst. Op 9 april in Assen wordt de eerste RijksRally gehouden bij de Dienst ICT Uitvoering. De andere deelnemende organisaties zijn: Centraal Justitieel Incassobureau, Dienst Uitvoering Onderwijs, Justitiële Informatiedienst, Dienst Justitiële Inrichtingen, Overheidsdatacenter Noord, het Rijks ICT Gilde en RDW (Rijksdienst Wegverkeer).

Meer weten?

Heb je vragen over de RijksRally? Neem contact op met Hans van den Berg.