Werkconferentie in het Noorden voor rijksmedewerkers in een uitvoerende functie

Op donderdag 9 april 2020 vindt in Groningen de werkconferentie Uitvoering onder Vuur plaats, bedoeld voor noordelijke medewerkers van het Rijk in een uitvoerende functie. De conferentie wordt georganiseerd door Groepsondernemingsraad Rijk (GOR) in samenwerking met programma Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Doel van de bijeenkomst is om mensen actief met hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan aan de slag te laten gaan. Met name medewerkers met uitvoerende taken gaan de komende jaren de impact voelen van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en robotisering. De GOR, het rijksbrede medezeggenschapsorgaan, wil deze groep medewerkers inspireren om hierop te anticiperen.

Workshops

Tijdens workshops in februari en maart bereiden deelnemers de conferentie zelf voor. De workshops zijn bedoeld om de dilemma’s en kansen voor medewerkers in het Noorden zo concreet mogelijk in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden tijdens de werkconferentie in april gepresenteerd en besproken. Daarnaast krijgen deelnemers praktische handvatten aangereikt om hun persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. Ook kunnen ze in gesprek met Marieke van Wallenburg, Directeur-Generaal Overheidsorganisatie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Kasteel

De werkconferentie op 9 april vindt plaats in Het Kasteel, Melkweg 1 in Groningen. Inloop is vanaf 9.30 uur, het programma beslaat van 10.00 uur tot 16.00 uur waarna met een borrel wordt afgesloten. Elke deelnemer doet mee aan één voorbereidende workshop. De workshops worden gehouden in Assen (op 12 en 24 maart), Leeuwarden (26 februari en 25 maart) en Groningen (25 februari en 11 maart). Aanvullende informatie vind je in deze uitnodiging.

Aanmelden?

Ben jij rijksmedewerker in het Noorden en werkzaam in een uitvoerende functie (tot en met schaal 8)? Meld je dan aan voor de werkconferentie Uitvoering onder Vuur door het sturen van een mail aan de SRN-postbus.