Noordelijke managers verdiepen zich in de wisselwerking tussen HR en ICT

Op maandag 16 maart vindt in Martiniplaza in Groningen de bijeenkomst ‘HR meets ICT’ plaats voor noordelijke leidinggevenden op deze twee vakgebieden. De sessie is een onderdeel van de conferentie Nederland Digitaal 2020 en wordt samen met een aantal noordelijke partijen georganiseerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).
 

HR en ICT zijn steeds meer complementair aan elkaar. ICT-toepassingen binnen HRM brengen vaak ingrijpende veranderingen met zich mee qua organisatie-inrichting en ontwikkeling. Daarnaast komt er steeds meer data beschikbaar waarmee een afdeling HRM een duurzame bijdrage kan leveren aan de strategische personeelsplanning van de eigen organisatie.

Noordelijk netwerk

“De wisselwerking tussen HR en ICT lijkt een grote uitdaging voor organisaties”, vertelt Ellen Beenders, programmamanager bij SRN. “Door het samenbrengen van deze groep mensen willen we een basis leggen voor een noordelijk netwerk waarbinnen dilemma’s op dit gebied met elkaar worden gedeeld. Met dit doel voor ogen is het extra mooi dat we dit in en met de regio kunnen organiseren.”

Workshop

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst is de workshop Futures Literacy, die wordt verzorgd door Loes Damhof. Deze workshop werkt langs een methodologie uit de koker van UNESCO die leert de toekomst in te zetten om het heden te innoveren. Ellen: “Een boeiende werkwijze waarmee we de deelnemers uitdagen de dilemma’s en kansen in een steeds verder digitaliserende wereld scherp te maken.”
 

Conferentie

‘HR meets ICT’ vindt plaats in Martiniplaza in Groningen, waar in de week van 16 tot en met 19 maart ook vele andere activiteiten worden gehouden in het kader van Nederland Digitaal 2020. De conferentie over de gevolgen van digitalisering wordt jaarlijks georganiseerd in opdracht van het kabinet, in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Diverse noordelijke ICT-organisaties en rijksdiensten zullen in deze week laten zien wat ze in huis hebben en met welke thema’s ze bezig zijn.