Kennissessie rond arbeidsparticipatie voor leidinggevenden bij het Rijk in het Noorden

Op vrijdag 3 april wordt in Assen een kennis- en netwerkbijeenkomst georganiseerd voor leidinggevenden bij noordelijke rijksorganisaties. Centraal thema: de Banenafspraak en arbeidsparticipatie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Het programma van de sessie in het Drents Museum is afwisselend en prikkelend. Aart van der Gaag, inspirator arbeidsparticipatie voor de sector Overheid en Onderwijs, vertelt over zijn visie op de Banenafspraak. Sven Romkes, programmamanager bij ABN Amro en cabaretier, neemt de deelnemers mee in de succesvolle aanpak rond arbeidsparticipatie bij de bank. Ook is er de kans om kennis te maken met leden van het SRN-platform arbeidsparticipatie en is er aansluitend een netwerklunch.

Duurzame effecten

Vanuit genoemd platform, met daarin de de HRM-verantwoordelijken op het gebied van arbeidsparticipatie van zo’n vijftien rijksdiensten in het Noorden, zijn eerder al diverse activiteiten georganiseerd om de instroom van mensen uit het doelgroepenregister te vergroten. SRN-projectleider Tanja de Haan: ”Het afgelopen jaar zijn er door gezamenlijke acties meer dan dertig arbeidsparticipanten ingestroomd bij noordelijke rijksdiensten. Het is belangrijk dat dit tot duurzame effecten leidt. Daarmee is het ook een thema dat alle managers raakt.”

Verbinding tussen managers

“Met deze bijeenkomst willen we de verbinding tussen de managers op gemeenschappelijke thema’s in de regio stimuleren”, aldus Renée Schmidt, namens SRN eveneens betrokken bij de organisatie van het event. “Het Rijk in het Noorden staat voor de uitdaging om de in-, door- en uitstroom van personeel zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook het bieden van perspectief voor bepaalde doelgroepen is hierbij belangrijk. Met de kennis- en netwerksessies op een thema als arbeidsparticipatie hopen we de samenwerking die hiervoor nodig is een zetje te geven.”

Meer weten?

De uitnodiging voor de sessie op 3 april is reeds per mail verstuurd. Behoor jij tot de doelgroep en heb je geen uitnodiging ontvangen? Stuur dan een berichtje naar de SRN-postbus. SRN zal dit jaar meerdere noordelijke kennis- en netwerksessie voor leidinggevenden organiseren. Voor aanvullende informatie kan je terecht bij Renée Schmidt of Tanja de Haan.