Samenwerking Rijk Noord creëert randvoorwaarden voor verbinding in de regio

De opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN) draait om het samenwerken van noordelijke rijksdiensten op personele capaciteit en mobiliteit. De achterliggende periode heeft SRN geïnvesteerd in randvoorwaarden om dit te kunnen realiseren, zo blijkt eens te meer uit de onlangs opgeleverde eindrapportage over 2019. In het Noorden werken ruim 15.000 rijksambtenaren en er zijn 28 rijksdiensten actief (politie en Defensie niet meegeteld).

Gezamenlijk optrekken in de noordelijke regio is cruciaal. Verschillende ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en binnen de noordelijke Rijksdiensten maken de inspanningen van SRN op korte en lange termijn belangrijk. Met partners binnen en buiten het Rijk wil SRN bijdragen aan een sterke regio met een aantrekkelijke arbeidsmarkt. Ellen Beenders is als programmamanager van SRN overtuigd van de meerwaarde van deze bijdrage: “Dit is goed voor het Rijk, de noordelijke regio en onze medewerkers .”

Rijksoverheid als aantrekkelijk werkgever

Ellen nam eind vorig jaar het stokje over van Anton Siedsma. Net als Anton hecht ze grote waarde aan het leggen van een fundament om de verbinding in het Noorden op te bouwen. “Het afgelopen jaar heeft SRN ingezet op het delen van kennis en het genereren van objectieve data”, aldus Ellen. “Daarnaast willen we graag de leidinggevenden en HR-specialisten van de aangesloten rijksorganisaties actief betrekken bij de samenwerking op personele capaciteit. De derde randvoorwaarde is het voortdurend uitdragen van de aantrekkelijkheid van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever in de regio.” 

Resultaten

Investerend in deze randvoorwaarden boekte SRN in 2019 al aansprekende resultaten. De inrichting van een ICT-tafel Rijk Noord, het organiseren van kennis- en netwerksessies voor diverse doelgroepen, het opzetten van een platform rond arbeidsparticipatie en de lancering van een gezamenlijke landingspagina voor noordelijke vacatures vormen een greep uit de opgeleverde mijlpalen. Ellen: “We hebben een goede start gemaakt. SRN is er voor de noordelijke rijksorganisaties en hun omgeving. Samen werken we aan een nog mooiere regio met een sterke arbeidsmarkt.”

Meer informatie

Ben je nieuwsgierig naar de resultaten van SRN in de achterliggende periode? Bekijk dan de oplegger bij de eindrapportage over 2019. Via de SRN-bedrijfspagina op LinkedIn blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.