Rijk gaat met ict-opleidingen in zee

Het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) hield onlangs een interview met Marieke van Wallenburg, DG van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht over het nieuwe unieke samenwerkingsverband op het gebied van IT, het I-Partnerschap. Lees de verkorte weergave van het interview dat in verschillende magazines en websites van hogescholen en universiteiten is geplaatst.

wallenburg
Marieke van Wallenburg

5 maart 2020 – Jaarlijks gaan honderden ict-studenten van hogescholen en universiteiten kennismaken met het werkterrein van de Rijksoverheid. Het doel: beter onderwijs én meer belangstelling voor een baan als ambtenaar.

Ict’ers hebben momenteel de banen voor het oprapen en dat merkt de Rijksoverheid ook: het valt niet mee om hen te werven, al is het maar omdat ze vaak geen idee hebben hoe interessant het kan zijn om voor de overheid aan de slag te gaan.

In een grootscheepse samenwerking met ict-opleidingen in het hele hoger onderwijs wil het Rijk studenten laten zien wat voor vraagstukken de overheid heeft. Omgekeerd willen de ict-opleidingen hun studenten laten werken aan allerlei nieuwe en complexe projecten.

Bogerd
Jan Bogerd

Dynamiek
“De dynamiek in de ict is zo groot, dat je opleidingen niet voor vier jaar kunt uitstippelen”, zegt Jan Bogerd, voorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van de ‘stuurgroep’ die de samenwerking van de grond tilt. Het zogeheten I-Partnerschap is een manier om de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.

Ook studenten en promovendi uit andere studierichtingen worden bij de grootscheepse samenwerking betrokken. “De vraagstukken van de overheid zijn vaak ‘integraler’ dan de vraagstukken in het bedrijfsleven”, zegt Bogerd. “Want wat gebeurt er bijvoorbeeld als digitalisering een hoge vlucht neemt? Kan het leiden tot een digital divide van mensen die erin meegaan en mensen die het niet kunnen volgen? Voor dat soort vragen heb je ook bijvoorbeeld economen en filosofen nodig.”

De overheid heeft ook een groot belang bij de samenwerking, alleen al omdat steeds meer maatschappelijke opgaven “informatiegedreven” zijn, vult Marieke van Wallenburg aan. Zij is directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zit eveneens in de stuurgroep.

Lees het hele interview op de website DUB.