Roelien weet raad

Roelien Kappert van Team Inclusief geeft antwoord op vragen die regelmatig bij het team binnenkomen. Dit keer behandelt ze de vraag: Kan ik mijzelf uit het doelgroepregister laten schrijven? Ook is er een toelichting op een vorige vraag van Roelien weet raad: Als een medewerker niet meer is ingeschreven in het doelgroepregister, telt de baan dan nog mee in het aantal dat ik als werkgever realiseren moet?

Kan ik mijzelf uit het doelgroepregister laten schrijven?

Ja, dat kan voor mensen die onder de zogenaamde t+2-regeling vielen. Als zij van mening zijn dat ze ongewild in het doelgroepregister staan, dan kunnen zij vanaf heden het UWV verzoeken om zich uit te laten schrijven. (t+2: Oorspronkelijk gold dat de opname in het doelgroepregister eindigde op 31 december van het tweede kalenderjaar, volgend op de datum waarop de werknemer niet meer aan de doelgroepcriteria voldeed. Nu is geregeld dat hun inschrijving tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd voortduurt.)

Toelichting op vraag in vorige Roelien weet raad: telt een baan nog mee als een medewerker niet meer is ingeschreven in het doelgroepregister?

Dit antwoord was niet volledig. Het juiste antwoord is: Er zijn werknemers die opname in het doelgroepregister onwenselijk vinden als zij niet langer arbeidsbeperkt zijn in de zin van de wet. Zij ervaren opname in het doelgroepregister als stigmatiserend. Het draagt in hun ogen ook niet langer bij aan hun positie op de arbeidsmarkt. Als zij inderdaad niet meer voldoen aan de doelgroepcriteria, kunnen ze zich laten uitschrijven. De baan waarop iemand werkt, telt voor de werkgever dan niet langer mee voor de banenafspraak/quotumregeling en de werkgever verliest een aantal voordelen, waaronder de no-riskpolis. De wetgever noemt het daarom “verstandig” als de werknemer de werkgever vooraf informeert over zijn verzoek om uitschrijving. Maar uiteindelijk is het de werknemer die de beslissing maakt.

Vragen

Heb je ook een vraag over een medewerker met een arbeidsbeperking? Mail je vraag dan naar teaminclusief@rijksoverheid.nl. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.