‘Grondverf’ zorgt voor juiste basis onder samenwerking in het Noorden

Samenwerking Rijk Noord (SRN) helpt noordelijke rijksorganisaties de verbinding aan te gaan op het gebied van personele capaciteit en mobiliteit. Deze verbinding levert een belangrijke bijdrage aan een sterke regio met een vitale arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen als robotisering en automatisering, de toename van specialistische dienstverlening, centralisering en vergrijzing zorgen ook in het Noorden voor een eigen dynamiek. Noordelijke samenwerking is dan ook nodig voor een gezond werk- en vestigingsklimaat. SRN faciliteert hierin door randvoorwaarden te creëren op het gebied van kennisdeling, het actief betrekken van onder meer leidinggevenden en het uitdragen van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever. Hieronder lees je meer over deze ‘grondverf’ onder de samenwerking in het Noorden.

Genereren van objectieve data en delen van kennis

In de noordelijke regio beschikken rijksorganisaties en andere partners over enorm veel kennis ten aanzien van (ontwikkelingen die zien op) personele capaciteit. Door verbinding te leggen tussen partijen binnen en buiten het Rijk zorgt SRN ervoor dat deze kennis wordt gedeeld. Op basis hiervan kunnen gezamenlijk behoeftes in kaart worden gebracht en prioriteiten worden vastgesteld. Daarnaast initieert SRN onderzoek dat kan helpen om inzichten te vergroten, zoals onlangs met een generatieonderzoek naar de uitstroom als gevolg van pensionering. Een ander voorbeeld is de functie impact analyse rond de gevolgen van digitalisering, een pilot die SRN ontwikkelde in samenwerking met de afdeling beleidsinformatie van het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Actief betrekken van leidinggevenden en HR-specialisten

Publiek leiderschap is een van de zeven focuspunten in het Strategisch personeelsbeleid Rijk. Volgend uit dit beleid staan managers voor de uitdaging om “een wederkerige arbeidsrelatie met medewerkers” te ontwikkelen met “een gedeelde verantwoordelijkheid om hen te ondersteunen in hun loopbaanoriëntatie.” Waar mogelijk ondersteunt SRN leidinggevenden en HR-specialisten in het Noorden om deze opdracht waar te maken.

Continu uitdragen van het Rijk als één aantrekkelijke werkgever

Hoe beter rijksorganisaties erin slagen om uit te dragen dat ze samen één werkgever zijn, hoe groter de positieve impact op de regio. Gezamenlijk optrekken draagt bij aan zowel het imago van het Rijk naar buiten toe als aan de verbinding op personele capaciteit en mobiliteit onderling. SRN jaagt deze gezamenlijkheid aan, zoals onlangs in aanloop naar de Noordelijke Banenbeurs waarbij zestien rijksdiensten één rijksoverheidsplein vormden.

Met voortdurende aandacht voor bovenstaande randvoorwaarden helpt SRN de samenwerking in het Noorden te verbeteren en resultaten te boeken op de geïdentificeerde inhoudelijke thema’s.

Meer weten?

Volg de LinkedIn-bedrijfspagina van SRN of download de oplegger bij de eerder verschenen eindrapportage.