Onderzoek naar aantrekkelijkheid noordelijk werkgeverschap Rijk van start

Hoe staat het met het werkgeversimago van noordelijke rijksorganisaties onder aanstormend talent op de arbeidsmarkt? En welke factoren spelen hierbij een rol? Deze week start het wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op (onder meer) deze vragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in opdracht van Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Deel van de opgave waar rijksdiensten in het Noorden voor staan is het binden en boeien van (nieuw) talent. Er is immers voortdurend nieuw talent nodig om invulling te geven aan innovatie. De uitstraling van de rijksdiensten naar jonge potentiële werknemers is dan ook van groot belang. Het huidige onderzoek, dat ziet op de werkwaarden en -voorkeuren van studenten, gaat belangrijk inzicht genereren in het beeld dat jonge werknemers hebben van het werkgeverschap van noordelijke rijksorganisaties. Dit op te halen inzicht zal SRN delen met regionale partners en netwerken en daarmee ten goede laten komen aan de regio.

Doe mee!

Voor het onderzoek is de RUG op zoek naar derde- en vierdejaars (inter)nationale (master)studenten uit het hoger onderwijs in Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Behoor jij tot de deze doelgroep? Aarzel dan niet en vul de online vragenlijst in. Met je input help jij het Noorden beter anticiperen op de toekomst. Bovendien maak je als deelnemer aan het onderzoek kans op een mooie vergoeding of een aantal interessante meeloopdagen bij diverse rijksorganisaties in het Noorden.

Meer weten?

SRN draait om de verbinding tussen rijksorganisaties in de regio op personele capaciteit en mobiliteit. Deze samenwerking krijgt betekenis op drie thema’s. Voor meer informatie over bovenstaand onderzoek vanuit het perspectief van SRN kan je terecht bij Meike Barnhard.