Noordelijke mobiliteitsbank faciliteert overzicht op regionale arbeidsmarkt

Op de Mobiliteitsbank van de Rijksoverheid is sinds kort een noordelijke landingspagina ingericht. De pagina geeft de mogelijkheid aan medewerkers om gemakkelijker hun weg vinden als het gaat om mobiliteit in de regio. Samenwerking Rijk Noord (SRN) is een van de aanjagers van de realisatie van deze pagina.

De Mobiliteitsbank is een online tool voor rijksmedewerkers ter bevordering van interne mobiliteit. Onlangs werd deze tool volledig vernieuwd. Zoals eerder gebeurde op de site van Werken voor Nederland, waar werkzoekenden buiten de Rijksoverheid terecht kunnen, is nu ook op de Mobiliteitsbank een specifieke pagina voor het Noorden gecreëerd. De mobiliteitsbank is bedoeld voor medewerkers die al bij de Rijksoverheid werken. Zij kunnen er in één oogopslag zien welke noordelijke vacatures en (tijdelijke) klussen er binnen de Rijksoverheid opengesteld zijn. Ook biedt de mobiliteitsbank de mogelijkheid om loopbaantests af te nemen of een loopbaanadviseur in te zetten.

Doorontwikkeling van mobiliteit

De landingspagina is een eerste stap in meer overzicht en coördinatie op het gebied van noordelijke mobiliteit, een onderwerp waar SRN zich op profileert. “We zijn bezig met het inventariseren van de vele regionale initiatieven op dit terrein”, vertelt Tanja de Haan, vanuit SRN betrokken bij de doorontwikkeling van het thema mobiliteit in het Noorden. “Beoogde doelgroepen hierbij zijn behalve medewerkers ook managers en HR-, mobiliteits- en loopbaanadviseurs. We willen onder meer bijdragen aan een laagdrempelige toegang tot mobiliteitsinstrumenten in de regio om zo de weg te openen naar een mooie loopbaan in de regio.”

Samenwerking tussen rijksorganisaties

“SRN investeert in de samenwerking tussen rijksorganisaties”, aldus Tanja. “Deze samenwerking is nodig om tot resultaten te komen, zeker op een onderwerp als mobiliteit. We werken samen met partners in de regio aan een klimaat en infrastructuur waarbinnen vraag en aanbod inzichtelijk worden en medewerkers duurzaam inzetbaar kunnen zijn. Niet voor niets is dit één van onze hoofdthema’s.”

Vragen of tips?

Heb je vragen over de activiteiten van SRN op het gebied van mobiliteit? Stel ze aan Tanja de Haan. Heb je ideeën of tips voor de noordelijke landingspagina op de Mobiliteitsbank? Neem dan contact op met Judith Remmerswaal. Judith maakt deel uit van het (arbeidsmarkt)communicatieteam dat altijd op zoek is naar inspirerende verhalen van rijksmedewerkers die intern een volgende loopbaanstap gezet hebben, tips en tricks om mobiliteit in de regio te bevorderen of aansprekende video’s en infographics.