Noorderlingen actief uitgedaagd tijdens sessie met Manfred van Doorn

Meer dan vijftig rijksmedewerkers in het Noorden namen eind vorige week deel aan een webinar van Manfred van Doorn. De digitale bijeenkomst vormde een onderdeel van de leermodule ‘Competentieontwikkeling en persoonlijk leiderschap’, die wordt aangeboden door Samenwerking Rijk Noord (SRN) in nauwe afstemming met MovieLearning.

Deelnemers aan de webinar werden meegenomen in de wetmatigheden van menselijke interacties. Daarbij kregen zij inzichten aangereikt op drie thema’s: persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en wereldontwikkeling. De tips en voorbeelden die de revue passeerden, werden gekoppeld aan de actualiteit. Wat betekenen corona en de bijbehorende maatregelen in de huidige praktijk? Bieden ze ook kansen voor jou en jouw organisatie? De inhoud van de webinar paste daarmee goed bij wat SRN noordelijke leidinggevenden wil aanbieden: handvatten om invulling te geven aan hun eigen rol alsmede hun bijdrage aan de ontwikkeling van medewerkers.

Interactie

De bijeenkomsten van leiderschapsexpert Manfred van Doorn staan bekend om hun interactiviteit en veilige setting om persoonlijke dingen te delen. Aan de hand van de belangrijkste principes van ontwikkelingsprocessen faciliteert hij verdieping van samenwerkingsrelaties en leiderschap. Hierbij creëert hij verbinding tussen persoonlijke invloedssfeer en ontwikkelingen in de wereld, op een toekomstgerichte en hoopgevende manier. Ook tijdens deze digitale sessie werden de deelnemers dan ook regelmatig uitgedaagd om hun eigen ervaringen te delen. Hierbij konden zij mede putten uit de inzichten die ze hadden opgedaan aan de hand van de inspirerende filmfragmenten uit de overkoepelende leermodule.

Betekenis

SRN ondersteunt waar mogelijk leidinggevenden in hun rol om betekenis te geven aan publiek leiderschap, een van de focuspunten uit het Strategisch personeelsbeleid Rijk. Op basis hiervan staan managers voor de uitdaging om een wederkerige arbeidsrelatie met medewerkers te realiseren en hen te helpen in hun loopbaanoriëntatie. Een belangrijke ambitie, zeker ook op de noordelijke arbeidsmarkt, waaraan SRN graag zijn bijdrage levert.

Meer weten?

In de voorliggende periode zal SRN managers met regelmaat op de hoogte houden van webinars en andere ontwikkelingen. Voor vragen of aanvullende informatie kan je terecht bij Renée Schmidt.