Meerwaarde coaching in coronatijd

De coachtrajecten van InterCoach (onderdeel van UBR) gaan in deze periode van thuiswerken en het coronavirus gewoon door. Programmamanagers Alice de Haan en Anouk de Wilde vertellen meer over online coachen en de meerwaarde van coaching in deze periode.

Vertel eens, wat doet een coach eigenlijk?

Alice: “Een coach probeert een coachee in beweging te krijgen. Een medewerker komt namelijk bij InterCoach om anders te leren kijken, doen of bewustere keuzes te maken."

Anouk: “Daarbij draagt een coach geen oplossingen aan, maar stelt vragen en zet oefeningen in om de coachee zelf tot inzichten te laten komen. Als coachee moet je dus zelf aan het werk.”

Waarom zou je in deze tijd van thuiswerken en corona een coach willen?

Anouk: “Bij InterCoach kun je, los van de thuiswerksituatie in coronatijd, terecht met vragen over bijvoorbeeld werk-privébalans, je persoonlijke ontwikkeling of leidinggeven. Nu collega’s thuiswerken zien we wel vaker dat mensen behoefte hebben om met iemand te praten over wat deze bizarre tijd met hen doet. Met die vraag kun je ook heel goed bij een coach van InterCoach terecht.”

Alice: “Juist in deze tijd zie ik een groeiende behoefte om met eigen ontwikkelvragen bezig te zijn en daar het werken op afstand in mee te nemen. Het ‘mooie’ is dat patronen en competenties nu vaak zijn uitvergroot en dus beter te zien zijn. Dat biedt echt kansen!”

Anouk de wilde intercoach
Alice de Haan (links) en Anouk de Wilde

De coachgesprekken zijn nu online, maar is het niet veel fijner om face-to-face met een coach te praten?

Alice: “Niet per se. Bij online coachen sta je bijvoorbeeld vaker stil bij wat je misschien over het hoofd ziet en waar het tussen de regels door eigenlijk over gaat bij de coachee. De coachee is door de afstand meer op zichzelf en zijn vraag gericht en is minder bezig met wat de coach ervan vindt. Dat is pure winst voor het coachtraject.”

Hoe heeft InterCoach de coaches geleerd om online te coachen?

Alice: “We hebben coaches die al veel langer online en offline coachen combineren (‘blended coachen’). Daarnaast maakten we gebruik van onze eigen ervaringen, een webinar, en extra intervisiebijeenkomsten om het leren te versnellen voor ons hele netwerk. Daar werd erg positief op gereageerd.”

Jullie zijn zelf ook coach bij InterCoach. Wat zijn jullie ervaringen met online coachen?

Anouk: “Ik was van tevoren heel benieuwd of het heel anders zou zijn dan offline coachen, maar die ervaring heb ik niet. De klik met mijn coachee is goed en ik weet  door alle informatie vanuit InterCoach beter wat werkt. Bijvoorbeeld het gesprek korter houden en een combinatie inzetten van online gesprekken, opdrachten en (als het weer mag) wandelcoaching.”

Alice: “Ik wist al langer dat je prima een warm en functioneel contact kunt opbouwen zonder iemand fysiek gezien te hebben. Intentie, focus en meer checks helpen daarbij. En verder vooral: de coach zijn die ik altijd al was, waarin ik blijf reflecteren op wat er het best werkt voor de coachee. Face to face, online en blended.”

Stel: ik wil een coach via InterCoach, hoe gaat dat dan in zijn werk?

Anouk: “Je kunt je aanmelden voor een coachtraject via onze website. Dat moet je wel doen in overleg met je leidinggevende want er zijn kosten aan verbonden. Na aanmelding nodigen we je uit voor een intakegesprek en daarna matchen we je aan een coach waar je zes tot acht gesprekken mee voert.”

InterCoach is het expertisecentrum voor collega-coaching binnen de overheid. Collega’s van de Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten en Waterschappen kunnen met werkgerelateerde vragen bij de coaches van InterCoach terecht. Ook biedt InterCoach coachopleidingen aan. InterCoach werkt met een netwerk van bijna 400 professionele coaches die coachen als ’tweede beroep’. De coaches zijn in hun eerste beroep bijvoorbeeld directeur, middenmanager, programmamanager of senior adviseur. Ze werken bij de Rijksoverheid, Gemeente, Provincie of een Waterschap. Coachees worden altijd gematcht aan een coach die een eerste beroep heeft in een andere organisatie. Kijk op de website voor meer informatie.