Managers in het Noorden schetsen samen hun toekomst van HR en IT

Een positieve ontmoeting tussen noordelijke vertegenwoordigers van twee vakgebieden die elkaar in de toekomst steeds meer nodig hebben, met uitkomsten die bovendien mooie aanknopingspunten bieden voor een vervolg. Zo luidde de eindconclusie van de workshop ‘HR meets IT’ van afgelopen maandag. De sessie vormde een gezamenlijk initiatief van Samenwerking Rijk Noord (SRN), Samenwerking Noord, Noorderlink en Connect FRL.

Deelnemers aan de Futures Literacy-workshop bogen zich na een plenaire start in subgroepen over diverse dilemma’s en toekomstbeelden, gericht op de samenhang tussen HR en IT. Eveneens werden de managers uitgedaagd op samenwerking en hiertoe inzichten te identificeren die nodig zijn op regionaal niveau. De online sessie werd afgesloten met een keynote van Maarten van Beek, directeur HR bij de ING.

Hoog tempo

Erik Trip, manager HR bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), deed mee aan de succesvolle digitale ontmoeting. “Het tempo van de sessie lag erg hoog”, vertelt hij. “De verschillende stappen van de workshop zaten mooi in elkaar, het heeft me echt tot nadenken aangezet. Wat is nu de rol van HR en IT over tien jaar? Of over veertig jaar? Het verhaal van Maarten van Beek vond ik persoonlijk razend interessant. Helaas was de tijd hiervoor beperkt, maar ik heb er heel veel van meegenomen.”

Inhoudelijke doelen

“Het was een waardevolle bijeenkomst”, vindt ook Meike Barnhard, vanuit SRN betrokken bij de organisatie van de workshop. “Boeiend om met zoveel verschillende mensen en organisaties kennis met elkaar te delen. Ondanks verschillende invalshoeken bleken de inhoudelijke doelen, toekomstbeelden en oplossingsrichtingen opvallend hetzelfde. Daarnaast werkte de methodiek van de sessie erg goed. Doordat we in gemêleerde subgroepen uiteengingen, kon iedereen zijn of haar input kwijt.”

Noordelijk netwerk

De wisselwerking tussen HR en IT is ook voor noordelijke organisaties een grote uitdaging. Meike: “Door het samenbrengen van mensen uit deze vakgebieden willen we een begin maken aan een noordelijk netwerk waarbinnen van gedachten kan worden gewisseld. Hoe zorgen we ervoor dat HR de IT-ontwikkelingen in organisaties optimaal blijft ondersteunen? En hoe borg je dat de strategische koers van IT en HR met elkaar verbonden zijn, nu en in de toekomst? Het is een onderwerp dat breed leeft, niet voor niets hebben we deze workshop met meerdere partijen in het Noorden ontwikkeld en aangeboden.”

Vervolg

De thema’s die door de deelnemers aan ‘HR meets IT’ zijn geïnventariseerd, vormen de opmaat naar een volgende ontmoeting. Ook worden ze meegenomen in een eerste aanzet voor het programma van de volgende conferentie Nederland Digitaal. Heb jij vragen? Neem contact op met Meike Barnhard.