Dienstverlening Team Diversiteit & Inclusie in coronatijd

Team Diversiteit & Inclusie adviseert en begeleidt organisaties met verschillende diensten ter bevordering van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Bijvoorbeeld over de Banenafspraak. Sinds we met zijn allen voornamelijk thuis werken begeleiden wij kandidaten, medewerkers, managers, werkplekbegeleiders en HR-adviseurs intensiever dan voorheen.

Foto team inclusief
Teamoverleg Team Diversiteit & Inclusie in coronatijd

Diversiteit en inclusie

Hoe kunnen organisaties zo ingericht worden dat niemand wordt uitgesloten? Naast de Banenafspraak kijken we breder naar diversiteit en inclusie. Wij adviseren je daar graag bij. Denk bijvoorbeeld aan de instroom van statushouders en aan hoe je jouw organisatie diverser en inclusiever kunt maken en daar draagvlak voor kunt creëren. Organisaties die het lastig vinden om de afgesproken doelstellingen ten aanzien van de Banenafspraak en een inclusieve organisatie te behalen kunnen ook advies bij ons inwinnen.

Zoals opgenomen in de Strategisch Personeelsbeleid (SPB) 2025 van de Rijksoverheid:

‘We hechten aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen.’

Begeleiding en advies bij instroom en behoud van medewerkers

Na de uitbraak van het coronavirus is meer gebruik gemaakt van online jobcoaching en begeleiding van medewerkers. Zo worden kandidaten voorbereid op een gesprek dat zij digitaal moeten voeren. Managers en HR-adviseurs krijgen telefonisch of online ondersteuning om instroom en begeleiding op afstand in goede banen te leiden. Zo kan een werkplekbegeleider bijvoorbeeld ook een persoonlijk gesprek aangaan tijdens een wandeling op 1,5 meter afstand en worden gesprekken met nieuwe medewerkers gevoerd hoe ze het beste thuis kunnen starten.

'Onlangs is binnen één van de rijksorganisaties een medewerker uit de Banenafspraak aangenomen die via videobellen een kennismakingsgesprek voerde met de leidinggevende en de afdeling HRM. Op basis van dit gesprek is deze kandidaat verder gegaan naar de volgende ronde en aangenomen.'

Digitale dienstverlening

We organiseren digitale Meet-and-matches (bijeenkomsten waar kandidaten met een indicatie doelgroepregister en leidinggevenden van de Rijksoverheid elkaar ontmoeten) en ook trainingen en rondetafelsessies worden nu online aangeboden. Ook (maatwerk)trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie worden door ons verzorgd. Na de zomer gaan we korte trainingen digitaal aanbieden. Daarin komen verschillende thema’s rondom de Wet Banenafspraak aan de orde. De trainingen kunnen naar behoefte worden afgenomen.

'Het contact en het leereffect verloopt zeer goed via internet. Dat bleek uit de evaluatie met de deelnemers van de eerste digitale training ‘leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking. De deelnemers vonden het prettig om de presentatie en het spoorboekje met leeswerk en voorbereidingsopdrachten voor aanvang van de training te ontvangen. Aandachtspunt is dat een digitale training niet te lang mag duren, want dan verliest men de concentratie.'

Meer informatie

Onze digitale en locatie-onafhankelijke dienstverlening blijft in de toekomst bestaan, aanvullend op het pakket van producten en diensten. Op termijn verwachten wij onze bijeenkomsten ook weer live te kunnen organiseren  – rekening houdend met de regelingen die dan gelden.

Misschien heb je vragen of behoefte aan een gesprek? Onze adviseurs staan je graag te woord. Mail ons op D&I@rijksoverheid.nl en we nemen telefonisch contact met je op. Meer informatie over onze dienstverlening vind je terug op onze website UBR|Inclusiviteit.