Week van de Loopbaan stelt ook de ontwikkeling van noorderlingen centraal

Van 14 tot 19 september is het tijd voor de Week van de Loopbaan. Ook in het Noorden zullen diverse activiteiten plaatsvinden, in gezamenlijkheid georganiseerd door Werken in Friesland, Noorderlink en Samenwerking Rijk Noord (SRN).

Doel van de Week van de Loopbaan is om werknemers handvatten mee te geven om hun loopbaan bewust verder vorm te geven. Werkzoekenden en werkgevers worden eveneens in de gelegenheid gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen bij een loopbaanprofessional. Bij de editie van dit jaar ligt het accent op het voeren van regie over de eigen carrière.

Rijksdeelname

In de meest recente nieuwsbrief van SRN laat Frank Wormgoor, manager Arbeidsmarkt, Loopbaan- en Talentontwikkeling bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, zich enthousiast uit over het naderende event en het belang van deelname vanuit het Rijk: “Als werkgever in het Noorden staat de Rijksoverheid voor de uitdaging om medewerkers in staat te stellen hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.”

Veranderende arbeidsmarkt

De organisatorische voorbereidingen door Werken in Friesland, Noorderlink en SRN zijn erop gericht om de Week van de Loopbaan dichterbij noordelijke (rijks)organisaties te brengen. Het Noorden is een regio met een eigen dynamiek. Ontwikkelingen als verdergaande robotisering en automatisering, een toename van specialistische dienstverlening, centralisering en vergrijzing zorgen voor een snel veranderende arbeidsmarkt waarop noorderlingen hebben te anticiperen.

Handelingsperspectief van medewerkers

Deel van de opgave waar organisaties voor aan de lat staan is het investeren in de (duurzame) inzetbaarheid van werknemers die op dit moment uitvoerend werk doen, veelal administratief van aard. Een van de hoofdthema’s waarbinnen SRN de noordelijke rijksdiensten faciliteert is het stimuleren van het persoonlijk ondernemerschap van deze medewerkers en daarmee bij te dragen aan hun handelingsperspectief.

Meer weten?

Heb je vragen over de participatie door noordelijke rijksorganisaties aan de Week van de Loopbaan? Stel ze aan Marjo Lubach.